Psychologia sportu

Mar-16th-2011

Psychologia sportu

 

Nauka gromadzi doświadczenia pochodzące z badań i doświadczeń aby wykorzystać je w praktyce. Stosowane metody i techniki, najpierw sprawdzane są w warunkach eksperymentalnych i podczas pracy ze sportowcami.

Ma na celu wyposażenie człowieka w mechanizmy psychologiczne, pomagające w wykonaniu postawionego przed nim zadania i rozwijania możliwości a w efekcie polepszania wyników.

Badania przeprowadzone przez Eysencka i jego współpracowników wykazały, że pewne osobowości wykazują silniejszą postawę prosportową niż pozostałe oraz że predyspozycje takie są dziedziczne (determinizm biologiczny).

Pozytywnych postaw wobec sportu uczymy się od naszych rodziców lub otoczenia, mogą być kształtowane również za pomocą warunkowania klasycznego, to znaczy kojarzenia sportu z przyjemnymi bodźcami odbieranymi przez mózg.

Do technik stosowanych przez psychologię sportową należą: umiejętność kontrolowania pobudzenia i osiągnięcia najlepszego poziomu jeszcze przed startem, budowanie wysokiej samooceny, radzenia sobie ze stresem, trening wyobrażeniowy.

W treningu wyobrażeniowym, zwanym wizualizacją, chodzi o wyobrażenie sobie czynności (na przykład skoku u skoczków narciarskich) za pomocą wszystkich zmysłów – słuchu, węchu, smaku i dotyku, podobnie jak to ma miejsce w rzeczywistości. Ważne jest odbieranie bodźców płynących z receptorów w ścięgnach itp. co pozwala na szybsze nabycie nowych lub doskonalenie już nabytych umiejętności.

Stosuje się wizualizację celów, naukę koncentracji, umiejętności pracy zespołowej i technik komunikowania się z innymi osobami.

Psychologia sportu posługuje się także licznymi technikami relaksacyjnymi, pozwalającymi szybko a co najważniejsze, efektywnie wypocząć. Jest to na przykład trening autogenny Schulza, polegający na koncentracji na wybranych obszarach ciała i monotonnym, sugestywnym powtarzaniu podanych przez trenera pojęć. Najczęściej dotyczą one ciężkości poszczególnych części ciała i uczucia ciepła w ich obszarach, co pozwala na rozluźnienie napięć motorycznych i wegetatywnych. Sprzyja integrowaniu i rozluźnianiu psychiki, wzmacnia układ odpornościowy, niweluje nawet objawy nerwicowe.

Podobne skutki osiąga się za pomocą relaksacji progresywnej Jacobsona, hipnozy sportowej, treningu interpersonalnego i indywidualnych konsultacji.

Architektura

Paź-19th-2010

Bazylika w LicheniuArchitektura jest jedną z najpopularniejszych, a zarazem najstarszych nauk technicznych. Początki architektury jako nauki toną w mrokach dziejów, a jej wytwory do dziś stanowią wyraz poglądów, zjawisk i kultur a także pomysłowości. Podążając za słownikiem języka polskiego dowiedzieć się można, że zadaniem architektury jest projektowanie i wznoszenie budynków i innych obiektów przestrzennych o różnorodnych celach. Jest to definicja bardzo ogólna, ale taka być musi, aby ująć wszystkie zadania architektury. Dziś zresztą architektura nie jest samodzielną nauką- zazwyczaj zalicza się ją jako jedną dziedzinę wiedzy technicznej łącznie z urbanistyką, czyli nauką o przestrzeniach miejskich.
Wróćmy jednak do architektury jako takiej. Wznoszenie jakichkolwiek konstrukcji przestrzennych wymaga ogromnej wiedzy. Nawet najprostsze budowle, których zdecydowanie nie zaliczamy do cudów architektury, wskazują nam na złożoność problemu. Posuwając się do skrajności, nawet szałas, będący skądinąd przejawem architektury, stoi tylko dlatego, że do jego budowy wykorzystuje się odpowiednie materiały i technologie, choć w tym przypadku słowo to jest nieco na wyrost. Jednak są to dokładnie te same problemy, z jakimi zetknąć się musieli średniowieczni konstruktorzy zamków i warowni, budowniczowie gierkowskich blokowisk, twórcy stadionów na Euro czy z jakimi będą borykali się konstruktorzy podniebnych miast lub- nawet- obiektów na innych planetach. Dlaczego sięgam po tak absurdalne przykłady? Dlatego, żeby unaocznić, jak bardzo architektura jest nam bliska i jak szerokie ma zastosowanie. Jej tworem jest praktycznie każda budowla, nie wyłączając nawet wąskich osiedlowych uliczek czy zwyczajnych domów. O architekturze jednak mówi się głównie w kontekście wielkich jej osiągnięć czy imponujących budynków, jak na przykład most nad cieśniną Gibraltarską czy budynek olimpijskiej pływalni w Londynie albo gmach opery w Sydney czy Statua Wolności. Dzieła architektoniczne powstające na deskach kreślarskich najbardziej znanych światowych pracowni projektowych budzą uzasadniony zachwyt, ale nie można nie wspomnieć o tym, że architektura korzysta z dorobku innych dziedzin wiedzy, na przykład inżynierii materiałowej. Największym zaskoczeniem dla wielu może być jednak fakt, że architektura nie istniałaby, gdyby nie filozofia, psychologia czy nauki ekonomiczne.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.