System nauczania w Polsce a szkoły alternatywne

Lut-25th-2011

System nauczania w Polsce

Rodzice często posyłają też dzieci do szkoły w wieku lat pięciu, co również pozostaje kwestią sporną. Jakkolwiek by nie było, faktem jest, że współcześnie w Polsce stosuje się ujednolicony system edukacyjny. Opiera się on na podziale edukacji na szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące lub profilowane i studia wyższe. Całość zwieńczona zostaje uzyskaniem tytułu magistra około dwudziestego piątego roku życia. Edukacja w szkołach opiera się na programach edukacyjnych, które układa Ministerstwo Oświaty. Takie programy nie ulegają kwestionowaniu droga zwykłego biurokratycznego złożenia wniosku. Decyzję zapadają po głębszych dyskusjach na szczeblu ministerialnym. W związku z takim ujednoliconym systemem edukacyjnym wciąż w naszym kraju słabo znane są szkoły alternatywne, kierujące większą uwagę na uczniów i czerpiące dochody z kieszeni rodziców i dotacji, a nie budżetu państwa. Taki system znany w Stanach Zjednoczonych i popularny na przykład jeszcze w Finlandii daje możliwość stworzenia konkurencji rynkowej.

Szkoły alternatywne

Szkoły alternatywne to szkoły, które kładą nacisk na uczniowską aktywność. Takim szkołom zależy na rozwoju ich wychowanków, to szkoły, które same zabiegają o ich pozyskiwanie. Do szkół alternatywnych zalicza się: pedagogikę Freineta, Marii Montessori, szkoły waldorfskie, szkołę Summerhill, pedagogikę społeczno ? personalistyczną Kamińskiego, szkołę Marii Grzegorzewskiej. Każda z nich skierowana jest na rozwój ucznia i jego potrzeby indywidualne. W takich szkołach zdecydowanie odchodzi się od metod szkoły tradycyjnej, zatem wykazuje się niechęć do podręczników, przekazywania pamięciowego i wykładniczego wiedzy, gardzi się w takich szkołach ocenami cyfrowymi. Kładzie się natomiast nacisk, jak w szkole Freineta na swobodną ekspresję dziecka, na metody naturalne. Wychowuje się przez pracę, spółdzielcze formy samorządności uczniów. Głównym celem kształcenia i wychowania jest doprowadzenie do zrozumienia przez dziecko odpowiedzialności za kształtowanie własnej przyszłości i przyszłości społeczeństwa.

Stopnie i sale naukowe

Lip-27th-2010

Każdy naukowiec, który chce robić karierę na uczelni po drodze dostaje stopnie naukowe, które są nagrodą za trud włożony w swoje badania. Pierwszym stopniem, który pozwala studentowi na rozpoczęcie kariery naukowej jest tytuł magistra. Jest to tytuł nadawany każdemu studentowi, który kończy studia obroną własnoręcznie napisanej pracy magisterskiej. Posiadając tytuł magistra człowiek może zakończyć studia i szukać pracy, lub je kontynuować, zostając doktorantem. Taka osoba podczas studiów doktoranckich musi pisać prace doktorancką na która ma przeznaczone kilka lat i do tego prowadzić ćwiczenia ze studentami swojego wydziału. Kiedy już obroni tytuł doktora, następnym krokiem jest habilitacja, czyli stanie się niezależnym badaczem uczelni. Kolejnym etapem po habilitacji jest tytuł profesora, który daje wielki prestiż osobie tak tytułowanej a także szacunek we wszelkich instytucjach naukowych. Profesor jest osobą publiczną. Reprezentuje on uczelnie na terenie całego świata naukowego i nie tylko.

Każda szkoła i uczelnia powinny być wyposażone w specjalistyczne sale naukowe, które pozwoliłyby uczniom na przełożenie nauki teoretycznej na stronę praktyczną. Sala informatyczna powinna zawierać komputery, które powinny służyć uczniom do nauki. Sala biologiczna powinna być wyposażona w wszelkiego rodzaju mikroskopy i inne urządzenia, które pozwalają poznać świat roślin i zwierząt na własne oczy. W Sali historycznej powinno być miejsce na eksponaty sprzed lat, które pokazują w jakich czasach żyli dawniej ludzie. Za pomocą jakich narzędzi pracowali, w co się ubierali i jak spędzali czas wolny od pracy. Sale naukowe spełniają bardzo ważna rolę w życiu każdej placówki edukacyjnej. Zachęcają one młodzież do zajęcia się nauka w sposób poważny i nierzadko zawodowy. Niejeden wielki odkrywca swoje początki zaczynał w podobnej sali, gdzie za pomocą prostych urządzeń laboratoryjnych dokonywał prawdziwych odkryć, który w przyszłości zaowocowały wynalazkami, które poprawiły kondycję człowieka  na tle całej jego ewolucji.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.