Uczelnia – Czas na wyprawkę!

Gru-27th-2010

Uczelnia jest to rozdaj placówki. Na uczelnie odbywają się głownie szkolenia i zajęcia dla studentów. Uczelnie dzielimy na dwie podstawowe grupy, czyli na uczelnie państwowe i prywatne. Te pierwsze maja zazwyczaj wyższy poziom oraz wymagania z kolei te drugie należy opłacać z własnej kieszeni. Uczelnie mogą proponować zjazdy w trybie dziennym lub zaocznym. Dzienny oznacza studiowania w całym tygodniu natomiast zaoczny tryb jest dobry dla ludzi pracujących, ponieważ zjazdy są, co dwa tygodnie i tylko w weekendy. Na obu typach uczelni należy zaliczać egzaminy, ponieważ to one stanowią podstawę wystawiania ocen. Na uczelniach obowiązuje system punktowy, czyli każda ocena ma swoje odpowiednik w punktach dopiero zaliczenie ich gwarantuje przejście na następny rok. Uczelnie zazwyczaj są dużymi budynkami, ponieważ muszą posiadać odpowiednią ilość miejsc dla swoich studentów, czyli sale wykładowe oraz aule, na których odbywają się wykłady. Wszystkie pomieszczenia powinny być dostosowane do potrzeb studentów.

Wyprawka jest to zestaw przedmiotów który jest niezbędny. Wyprawki bywają rożne i każda ma swój cel w tym wypadku jest nim zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty. Szkoła podstawowa jest zupełnie innym typem szkoły niż przedszkole ponieważ tutaj dziecko nie spędza większości czasu na zabawie tylko na tym żeby zdobywać coraz to nowsze wiadomości. Aby przychodziło mu to z łatwością powinien posiadać odpowiednie przedmioty do tego celu czyli przede wszystkim zeszyty po to aby moc notować w nich rożne wiadomości. Wszystkie rzeczy z wyprawki dziecko przechowuje i zabiera ze sobą w razie potrzeby do szkoły ponieważ jego dzień nauki podzielony jest na kilka przedmiotów co więcej jeśli ma akurat dany przedmiot to wtedy pakuje go do tornistra dzięki czemu łatwiej jest rzeczy przenieść z miejsca na miejsce. Plecak jest dość duży dlatego oprócz zeszyto i wyposażenia mieszczą się do niego również śniadania i buty na zmianę. Dziecka nie należy jednak zbytnio obciążać ponieważ może odbić się to na jego postawie.

Seminarium a egzaminy

Wrz-2nd-2010

Seminarium jest to rozdaj zjazdu. Seminarium jest bardzo ważnym elementem nauki, ponieważ w tym czasie student uczy się pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej. Seminarium występuje w bardzo specyficznym czasie czyi, kiedy uczeń kończy trzeci rok nauki lub na koniec pitego roku. W tym czasie dostaje promotora, czyli osobę, która daje mu rady i pisze pracę. Na seminarium naturalnie tylko słucha i próbuje się dostosować do wskazówek, ponieważ dopiero w domu student wykonuje całość pracy i wtedy przynosi ją na seminarium do sprawdzenia. Seminaria nie są miłym doświadczeniem, ponieważ recenzent stale zmienia swoje poglądy, co wpływa na czas pisania takiej pracy. Nawet, jeśli zatwierdzi jakąś część to po pewnym czasie zawsze może z niej zrezygnować taki stan rzeczy jest spowodowany zbyt wielkimi grupami. Na seminarium rozstrzygane są podstawowe kwestie, czyli wybór tematu oraz dokonanie przybliżonej wersji naszej pracy, czyli jak ma się ona prezentować w całości. Seminarium nie jest obowiązkowe, ale warto na nie uczęszczać, ponieważ samemu nie jest się w stanie napisać pracy.

Egzamin to inaczej rodzaj sprawdzianu. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiadomości ucznia. Egzaminy na uczelniach wyższych nie odbywają się ciągle tylko podczas sesji jest to wydzielony czas na tego typu zajęcia, czyli moment, w którym wszyscy są egzaminowani. Sesja przypada zazwyczaj w dwóch terminach, czyli dzielimy ją na sesję letnią i zimową w czasie tego okresu należy zaliczyć wszystkie egzaminy. To jak wygada egzamin zależy przede wszystkim od wykładowcy, czyli jeśli on sobie tego życzy wtedy musimy pisać egzamin lub odpowiadać ustnie. Egzaminy są bardzo ważne, ponieważ zaliczenie ich gwarantuje przejście na kolejny etap edukacji. Egzaminy mogą odbywać się w różnych miejscach, czyli nie tylko na sali, ale też na auli tam są dogodniejsze do tego celu warunki. Na auli jest dużo miejsca wiec można swobodnie wszystkich rozsadzić tak, aby nie siedzieli blisko siebie. Za każdą próbę ściągana są wyciągane konsekwencje, ponieważ wykładowcy nie tolerują tego typu zachowania. Czas egzaminów zwykle nie przekracza godziny

Student, recenzent

Sie-1st-2010

Student jest to rodzaj osoby. Student jest człowiekiem, który się uczy, czyli nie zaprzestał edukacji na poziomie podstawowym czy tez średnim tylko kontynuuje ją na poziomie wyższym. Studentem może być każdy, kto po pierwsze ma takie chęci jednak na tym się nie kończy, ponieważ student musi jeszcze mieć świadectwo maturalne, ponieważ to ono otwiera mu wstęp na wyższe uczelnie. Studentem jak wspomniałam wcześniej może zostać każdy, kto chce, ponieważ nie mat tuja ograniczenia wiekowego, czyli nawet osoby starsze decydują się na szkolenie i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Student uczy się na wybranej przez siebie uczelnie, ale najpierw musi się do niej dostać, czyli zdać egzaminy wstępne są one konieczne, ponieważ osób chętnych na jedno miejsce jest bardzo wielu, co stwarza to mały problem. Student sam wybiera sobie kierunek studiów, ponieważ uczy się tego, co go interesuje lub pokrywa się z wykonywanym zawodem. Jest to bardzo ważne, aby robić to, co się chce, ponieważ wtedy robimy to z zapałem.

Recenzent jest to osoba, która prowadzi studentem seminarium. Recenzent jest bardzo ważną osobą, ponieważ to on naprowadza studenta na to, w jaki sposób ma pisać daną pracę. Do niego również później należy zatwierdzenie danej pracy, ponieważ jeśli tego nie zrobi to obrona odwleka się nam w czasie na następny rok. Często tak bywa, ponieważ recenzenci czepiają się szczegółów. Recenzent jest bardzo zapracowaną osobą, ponieważ ma na swoich zajęciach tak zwanych seminariach dużą liczbę osób wiec nic dziwnego, że często nie pamięta tematów i nie podobają mu się wcześniej zaakceptowane zmiany. Jednak trzeba to tolerować, ponieważ od tej osoby zależy to czy będziemy się bronić. Uczestniczy ona nawet w naszej obronie i zawsze może nam pomóc lub przeciwnie nas pogrążyć. Recenzenci mogą być dowolni lub narzuceni. Jeśli nie ma fachowców od danej dziedziny wtedy są narzucani dogodnie. Jest to dość kłopotliwe, ale nie mamy na to wpływu. Recenzentem jest najczęściej wykładowca, z którym mamy zajęcia lub wcześniej mieliśmy

Nauki przyrodnicze i medyczne

Cze-1st-2010

Nauki przyrodnicze to jedne z ciekawszych dziedzin jakie można obecnie studiować. Najczęściej wiążą się z licznymi badaniami i eksperymentami. Często także z pracą w terenie. Studiów z ich zakresu nie spędza się wyłącznie na sali wykładowej czy w bibliotece. Poza solidną porcją teorii, ma się też możliwość sprawdzenie wielu rzeczy w praktyce. Czasami wymaga to na przykład włóczenia się w kaloszach po łąkach czy dłuższych wycieczek za miasto, więc strój galowy i buty na obcasach obowiązują tam wyłącznie w czasie sesji. Poza tym student nauk przyrodniczych to raczej człowiek w sportowym stylu nieobawiający się wyzwań, ale też skrupulatny i cierpliwy. W końcu na wyniki niektórych badań musi trochę czekać. Studia przyrodnicze nie są dla każdego. Może je natomiast studiować ten, kto faktycznie jest przyrodą zafascynowany i kto ma autentyczną pasję badacza. Dobrze by przy tym również nie bał się wyzwań i był gotów bez mrugnięcia okiem pobrudzić się na badaniach terenowych, po to, by zdobyć najlepsze próbki.

Medycyna i wszystkie okołomedyczne studia są wyłącznie dla wytrwałych. Tam nie utrzyma się nikt, kto nie pracuje systematycznie i kto nie ma prawdziwej pasji. Na studiach medycznych trzeba sporo znieść i mowa tutaj nie tylko o morderczych egzaminach i kolokwiach. Bo są też bariery, które trzeba w sobie przełamać. Jedną z nich jest praca w prosektorium i uczenie się na zwłokach, a także na preparatach zwierzęcych. Kiedy się przejdzie naukę teorii szybko okazuje się, że tak naprawdę jest się na początku drogi. Zazwyczaj kubeł zimnej wody spływa na adepta nauk medycznych po pierwszym kontakcie z pacjentem. Wówczas okazuje się, że to wszystko o czym czytało się w książkach w konfrontacji z rzeczywistością nie wystarcza. Pewnie dlatego, że to takie trudne studia medyczne i uzyskanie uprawnieni do wykonywania zawodu trwa tak długo. Niemniej satysfakcja z ukończenia takiej nauki jest ogromna. W końcu nie każdy absolwent studiów wyższych może powiedzieć, że teraz oto zdobył uprawnienia do ratowania ludzkiego życia.

Badania i koła naukowe

Maj-29th-2010

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że uczelnie to tylko takie instytucje, w których wyłącznie się studiuje. Oczywiście są i takie, w większości jednak oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi się także badania naukowe. Mogą one mieć bardzo różnych charakter, który jest w największym stopniu zależny od profilu uczelni. Zatem na przykład na uczelniach technicznych znajdą się zespoły naukowców pracujących nad nowej generacji robotami. Natomiast na uczelni ekonomicznej pracownicy zajmą się raczej opracowywaniem teorii dotyczących powiedzmy kryzysu, które powstaną w oparciu analizy konkretnych danych. Z kolei uczelnie medyczne będą prowadziły badania naukowe nad zwalczaniem chorób lub opracowywaniem nowych leków. O tym, że praca naukowca to przede wszystkim badania powinien pamiętać każdy, kto ma ambicje pozostać na uczelni. Dydaktyka i praca ze studentami jest oczywiście bardzo istotna, ale działania badawcze są również ważne i co więcej mogą się one przekładać na rzeczywistą kondycję społeczeństwa.

Jeżeli studenta ponadprzeciętnie interesuje to, co studiuje zawsze może rozwijać swoją pasję w ramach działalności swojego koła naukowego. Zresztą nie ma też reguły, co do tego, że nie można na przykład przystąpić do koła naukowego w ramach zupełnie innej dziedziny. Tak czy inaczej, są takie studenckie instytucje, które pozwalają na rozwijanie naukowych zainteresować. Najczęściej w ramach kół naukowych są prowadzone różne projekty. Wybór jest spory, więc można znaleźć coś dla siebie. Poza tym w większości kół jest też podział na sekcje, które mają swoje konkretne specjalizacje. Często też koła zajmują się na przykład organizacją konferencji studenckich, w czasie których można poznać młodych naukowców z innych uczelni, a także z innych miast, a nawet krajów. Poza tym mogą one mieć również swoje czasopisma naukowe, które dają studentom możliwość publikowania sowich prac. Zatem jest to też dobre miejsce startu w karierę naukową. Zwykle na uczelni zostają osoby, które aktywnie działały w tego typu instytucjach.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.