Inżynieria środowiska

Paź-2nd-2011

Inżynieria środowiska jest jedną z tych nauk technicznych, które w dwudziestym pierwszym wieku będą miały największe znaczenie. Już teraz jej rola jest pokaźna, ponieważ to właśnie ta nauka, o bardzo głębokich korzeniach, odpowiada za przygotowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych, które pozwolą w sposób rozsądny gospodarować zasobami Ziemi i przy tym zachować równowagę naturalnych ekosystemów. Dlaczego napisałem, że nauka ta ma głębokie korzenie? Otóż jednym z zainteresowań inżynierów środowiska są na przykład prace melioracyjne, które przecież prowadzi się od tysięcy lat, choć nie zawsze przy tym dbano (i dziś nie zawsze taką uwagę się przykłada) o zachowanie naturalnego stanu środowiska przyrodniczego.
Jednak melioracje, których zastosowań upatrujemy głównie w rolnictwie, nie są jedynym przedmiotem badań inżynierii środowiska. Zaliczają się do nich także metody unieszkodliwiania odpadów, w tym ścieków, a także odpadów szczególnie niebezpiecznych, a także klimatyzacja czy zaopatrzenie w wodę. Znaczenie inżynierii środowiska jest więc olbrzymie, ponieważ zajmuje się ona problemami bardzo bliskimi i w bezpośredni sposób wpływającymi na bezpieczeństwo i jakość życia.
Jako nauka akademicka, inżynieria środowiska jest dziedziną bardzo wymagającą, ponieważ z jednej strony jest to kierunek techniczny, natomiast z drugiej, wymaga doskonałej znajomości wybranych zagadnień leżących w kręgu zainteresowań biologii, geografii czy ochrony środowiska. Umiejętne połączenie wiedzy z tych dziedzin łatwe nie jest, zwłaszcza że to właśnie inżynieria środowiskowa jest odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań kompromisowych, które pozwolą na szybki rozwój gospodarczy, społeczny i ekonomiczny, a jednocześnie dadzą nadzieję na zachowanie równowagi w systemach przyrodniczych. Stąd też adepci inżynierii środowiska często muszą borykać się także z problemami natury socjologicznej, choć to już teoretycznie nie leży w kręgu ich zainteresowań naukowych. Stąd też inżynierię środowiska uważa się za jedną z bardziej złożonych i interdyscyplinarnych gałęzi nauki u progu XXI tysiąclecia, a jednocześnie naukę, bez której nie sposób sobie wyobrazić dalszy rozwój cywilizacyjny.

Nauki rolnicze i prawne

Sie-19th-2010

Nauki rolnicze

Rolnik może się jeszcze kojarzyć z przaśnym gościem w gumofilcach i z widłami w dłoni, no i może jeszcze z nieparlamentarnym językiem. Cóż, trzeba się pogodzić z tym, że ten wizerunek powoli odchodzi w zapomnienie lub w czeluści szeroko pojętej literatury. Nowoczesny rolnik musi mieć wiedzę i stosowne wykształcenie, jeśli chce być w swojej dziedzinie profesjonalistą, który osiąga profity z posiadanego gospodarstwa. Dziś szkoła zawodowa czy nawet technikum to zdecydowanie za mało, by był konkurencyjnym w na rynku rolniczym, w którym reguły ustala unijne prawodawstwo. Stąd coraz większą popularnością cieszą się nauki rolnicze, które gwarantują gruntowne wykształcenie, a poza tym konkretną specjalizację. Dodatkowo dają młodym rolnikom niezbędne podstawy teoretyczne do prowadzenie prywatnego gospodarstwa czy przedsiębiorstwa związanego z rolnictwem. Dziś rolnik z tytułem magistra czy inżyniera, to nie nieszkodliwe wariactwo traktowane przez starszych z przymrużeniem oka, ale praktycznie norma.

Nauki prawne

Prawnik? Któż to taki? Prawdopodobnie człowiek w garniturze, który jeździ świetnym samochodem, zarabia naprawdę duże pieniądze i którego stać na wypoczynek w ciepłych krajach dwa razy do roku. Niestety droga do takiego stanu rzeczy nie jest usłana różami. Na studia w tej dziedzinie nauki przede wszystkim bardzo trudno się dostać. To też niestety te studia, na których równie trudno się utrzymać. Trzeba nie tylko systematycznie i ciężko pracować, ale też mieć trochę szczęścia. Poza tym wkucie setek paragrafów na pamięć i pięć lat studiów jeszcze nie gwarantuje znalezienia się w grupie tych świetnie zarabiających, bowiem prawnik bez aplikacji, niewiele różni się od absolwentów studiów humanistycznych. Dopiero dostanie się na konkretną aplikację i jej szczęśliwe zakończenie, wieńczy skutecznie drogę do sukcesu. Wybierając więc zawód prawniczy trzeba pamiętać, że będzie ciężko i trochę to potrwa, ale z pewnością warto podjąć taki trud, bo te studia gwarantują prawdziwą stabilizację na resztę życia.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.