Psychologia sportu

Mar-16th-2011

Psychologia sportu

 

Nauka gromadzi doświadczenia pochodzące z badań i doświadczeń aby wykorzystać je w praktyce. Stosowane metody i techniki, najpierw sprawdzane są w warunkach eksperymentalnych i podczas pracy ze sportowcami.

Ma na celu wyposażenie człowieka w mechanizmy psychologiczne, pomagające w wykonaniu postawionego przed nim zadania i rozwijania możliwości a w efekcie polepszania wyników.

Badania przeprowadzone przez Eysencka i jego współpracowników wykazały, że pewne osobowości wykazują silniejszą postawę prosportową niż pozostałe oraz że predyspozycje takie są dziedziczne (determinizm biologiczny).

Pozytywnych postaw wobec sportu uczymy się od naszych rodziców lub otoczenia, mogą być kształtowane również za pomocą warunkowania klasycznego, to znaczy kojarzenia sportu z przyjemnymi bodźcami odbieranymi przez mózg.

Do technik stosowanych przez psychologię sportową należą: umiejętność kontrolowania pobudzenia i osiągnięcia najlepszego poziomu jeszcze przed startem, budowanie wysokiej samooceny, radzenia sobie ze stresem, trening wyobrażeniowy.

W treningu wyobrażeniowym, zwanym wizualizacją, chodzi o wyobrażenie sobie czynności (na przykład skoku u skoczków narciarskich) za pomocą wszystkich zmysłów – słuchu, węchu, smaku i dotyku, podobnie jak to ma miejsce w rzeczywistości. Ważne jest odbieranie bodźców płynących z receptorów w ścięgnach itp. co pozwala na szybsze nabycie nowych lub doskonalenie już nabytych umiejętności.

Stosuje się wizualizację celów, naukę koncentracji, umiejętności pracy zespołowej i technik komunikowania się z innymi osobami.

Psychologia sportu posługuje się także licznymi technikami relaksacyjnymi, pozwalającymi szybko a co najważniejsze, efektywnie wypocząć. Jest to na przykład trening autogenny Schulza, polegający na koncentracji na wybranych obszarach ciała i monotonnym, sugestywnym powtarzaniu podanych przez trenera pojęć. Najczęściej dotyczą one ciężkości poszczególnych części ciała i uczucia ciepła w ich obszarach, co pozwala na rozluźnienie napięć motorycznych i wegetatywnych. Sprzyja integrowaniu i rozluźnianiu psychiki, wzmacnia układ odpornościowy, niweluje nawet objawy nerwicowe.

Podobne skutki osiąga się za pomocą relaksacji progresywnej Jacobsona, hipnozy sportowej, treningu interpersonalnego i indywidualnych konsultacji.

Psychologia

Lip-15th-2010

Psychika interesowała ludzi we wszystkich kulturach, ale gromadzenie wiedzy empirycznej na ten temat rozpoczyna się w XIX w. Wcześniej psychologia była zaliczana jako dziedzina filozofii. Filozofów najbardziej interesowała specyfika procesów psychicznych, czy maja charakter materialny czy duchowy. Nazwa tej nauki pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza ,,naukę o duszy”. Nauki, z których czerpie psychologia, to głównie: socjologia, antropologia, filozofia oraz biologia. Dzięki wypracowaniu własnych metod psychologia jest samodzielną nauką, która jest zaliczana do nauk społecznych. Psychologia jest w pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych studiów w Polsce. W ubiegłym roku na ten kierunek miało ochotę ok. 17 tys. osób! Na Uniwersytecie Warszawskim trudniej było dostać się na psychologię, niż na dziennikarstwo. O 150 indeksów walczyło aż 3450 osób. To daje oszałamiającą średnią, bo na jedno miejsce przypadało 23 chętnych. Na Uniwersytecie Gdańskim  było ponad 8 razy więcej chętnych niż miejsc. W Gdańsku na rekrutacji będą się liczyć wyniki maturalne z polskiego, języka obcego oraz dwóch przedmiotów do wyboru: historia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka lub geografia. W ubiegłym roku, aby dostać się przy pierwszym podejściu trzeba było zdobyć ponad 101 pkt. Na Uniwersytecie Śląskim w czasie rekrutacji liczyć się będą wyniki wszystkich obowiązkowych przedmiotów, zdawanych na maturze pisemnie, a do tego uczelnia weźmie pod uwagę jeden przedmiot spoza tych obowiązkowych. Każdy przedmiot zdawanych na poziomie rozszerzonym będzie dodatkowo premiowany przelicznikiem 1,5.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.