Nauki medyczne

Sie-1st-2010

Wszechstronnie uzdolnieni

Gdy jesteśmy zdolni w jednej konkretnej dziedzinie, wówczas nie mamy problemów z wyborem studiów i konkretnej profesji. Po prostu wybierzemy to, w czym czujemy się najlepiej. Ewentualnie w ramach wybranej dziedziny nauki możemy się zastanawiać na bardziej skonkretyzowaną specjalizacją. Co jednak z tymi, którzy są wszechstronnie uzdolnieni? Mogą się uczyć kilku języków. Świetnie radzą sobie z przedmiotami humanistycznymi, ale równie dobrze ze ścisłymi. Dodatkowo chodzą do szkoły muzycznej i na kółko teatralne. Taka osoba w momencie, gdy musi wybrać konkretne studia ma mętlik w głowie. Może się widzieć w naukach o sztuce, ale równie dobrze w humanistycznych czy biologicznych.  O ile w szkole średniej, w pewnym stopniu można mieć wszystko na raz, o tyle na studiach może to nie być aż tak proste. Coś trzeba będzie wybrać jako przyszłą profesję, a pozostałe dziedziny pozostawić w sferze zainteresowań lub hobby. Jaki z tego wniosek? Ci wszechstronnie uzdolnieni wcale nie mają w życiu tak bardzo. Może więc dobrze dostrzec swój jeden, ale za to bardzo konkretny talent.

Nauki medyczne

Widomo, że nauki medyczne to bardzo szeroka dziedzina. Jednak czego by się nie studiowało w jej zakresie od razu trzeba się nastawić na masę nauki. Tutaj licząc na uczenie się dwa tygodnie przed sesją, można się naprawdę srogo przeliczyć. Jeżeli więc jest się świadomym swych niedoskonałości, czyli na przykład braku systematyczności, lepiej sobie darować. Wyobraźmy sobie, że trafiamy do lekarza, który całe studia uczył się tuż przed sesją i z trudem przechodził każdy semestr. Chciałaby do niego trafić chyba tylko ten, kto ma skłonności samobójcze lub masochistyczne. Zanim więc, ktoś kto nie jest pewny, że lekarz czy pielęgniarka to zawód stworzony dla niego, powinien się dobrze zastanowić. Tylko mając absolutną pewność swojej decyzji i świadomość ogromu pracy, jaki trzeba będzie wykonać przez kilka najbliższych lat, można się podjąć studiowania w tej dziedzinie nauki. To gwarantuje nie tylko osobisty sukces i zadowolenie z pracy potencjalnemu lekarzowi, ale też bezpieczeństwo jego przyszłych pacjentów.

Nauki humanistyczne i techniczne

Cze-26th-2010

Nauki humanistyczne

Dział nauk humanistycznych jest bardzo szeroki działem, który zawiera w sobie bardzo wiele różnych dziedzin, które łączy wspólny mianownik – człowiek. Zaczynamy więc od początku, czyli od początków życia człowieka, które bada archeologia. Poprzez historię jego dokonań sprawdzany jest wpływ różnych kultur na rozwój dalszy ludzkiej osobowości, tym zajmuje się kulturoznawstwo, które bada różne kultury, jakie budował człowiek przez całe wieki. Językoznawstwo zajmuje się badaniem ewolucji języka od samego początku mowy i używania go przez ludzi aż do czasów najnowszych, kiedy języki tak bardzo szybko i mocno się zmieniają. Psychologia bada zachowania ludzi w różnych sytuacjach i zajmuje się bardziej duchową stroną zdrowia ludzkiego. Od niego też zależy nasze samopoczucie. Samopoczucie ma wpływ na zdrowie, a zdrowie nasze ma wpływ na samopoczucie – niczym pętla Mobiusa, nie ma końca to wzajemne oddziaływanie. DO nauk humanistycznych należy także literaturoznawstwo i wszystko, co związane jest z literaturą, bibliotekami, słowem pisanym i mówiony, jak również nauki te obejmują sobą cały dział nauk dotyczących prawa.

Nauki techniczne

Nauki techniczne, jak nazwa sama wskazuje, do nauki odnoszące się przede wszystkim do urządzeń technicznych, korzystających z dobrodziejstwa prądu elektrycznego w swoim działaniu. Należy do nich między innymi energetyka, która zajmuje się magazynowaniem, produkcją i przesyłem prądu na duże odległości. Nauką techniczną jest także elektrotechnika, która buduje małe śmieszne urządzenia służące potem do pracy. Czym zajmuje się informatyka i telekomunikacja, nie warto chyba nawet wspominać – należą do jej zainteresowań wszystkie komputery, Internet, złożone sieci przesyłowe do przesyłania danych jak również sposoby przesyłania wiadomości bez użycia kabla. Wszelkiego rodzaju inżynierie także będą zaliczane do grona nauk technicznych, a więc ścisłych. Podobnie będzie z biotechnologia, która łączy w sobie nauki biologiczne i techniczne. Do nauk technicznych zaliczana jest także geodezja z kartografią – nauki z pogranicza nauk technicznych i nauk o Ziemi. Architektura i urbanistyka to także nauka techniczna, czemu w sumie trudno się dziwić, ale ja bym się jeszcze zastanawiała.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.