Transport

Lut-24th-2012

Jedną z cech nauk technicznych jest ich powszechność. Choć zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy, praktycznie przez cały czas stykamy się z produktami lub zjawiskami, będącymi wytworami nauk technicznych. Tak jest choćby w przypadku transportu- to prawdopodobnie najstarsza, a obecnie z pewnością najbardziej obok telekomunikacji rozpowszechniona nauka techniczna. Wprawdzie korzysta z jej dorobku każdy, jednak niewielu potrafi ją zdefiniować.
Jednym z wielu następstw wewnętrznego zróżnicowania dziedziny wiedzy jest złożoność jej podziałów na dalsze gałęzie. Tak samo jest w przypadku transportu. W zależności od przyjętego kryterium podziału, transport można podzielić na wiele nauk szczegółowych. Złożone jest także ustalenie funkcji transportu. O tak zwanych funkcjach pierwotnych wie każdy, jest to bowiem fizyczne przemieszczenie ludzi lub towarów pomiędzy wybranymi lokalizacjami. W praktyce jednak wiele uwagi poświęca się tak zwanym funkcjom wtórnym, czyli między innymi zabezpieczeniu szlaków transportowych czy odpowiedzialności. Każdy rodzaj transportu, z jakiego możemy korzystać, opiera się na konkretnych wytycznych opracowanych w drodze analizy naukowej. Nawet najmniejszy szczegół jest opracowywany na deskach kreślarskich czy w laboratoriach.
Transport jest nie tylko nauką starą, ale także o strategicznym znaczeniu. Jednocześnie jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia- tu wystarczy przypomnieć wybuch pewnego wulkanu, który na kilka tygodni sparaliżował ruch lotniczy nad większością Europy. Właśnie tego typu sytuacje są domeną transportu- jeśli nie możemy zapobiegać pewnym zjawiskom, w jaki sposób możemy uczynić nasz transport pewniejszym i bezpieczniejszym także w niesprzyjających warunkach. W to natomiast wlicza się nie tylko odpowiednie skonstruowanie samych środków transportu, ale także wdrożenie pewnych procedur bezpieczeństwa oraz przygotowanie infrastruktury. To pokazuje, jak bardzo powszechne rozumienie słowa „transport” odbiega od właściwej definicji transportu jako nauki.

Elektrotechnika

Cze-2nd-2011

Elektrotechnika jest jedną z nielicznych nauk technicznych, które mają charakter stricte pomocniczy i bardzo często jedynie teoretyczny. Wprawdzie obszar zainteresowań elektrotechniki jest bardzo szeroki, ponieważ mieści się w nim całość zjawisk magnetycznych i elektrycznych, jednak w praktyce rolą elektrotechniki jest przede wszystkim przygotowywanie teoretycznych modeli wykorzystywanych później przez inne gałęzie wiedzy oraz przemysłu. Oczywiście takie postawienie sprawy nie wyjaśnia wszystkiego. W praktyce bowiem elektrotechnika ma bardzo różne oblicza. Jako nauka o tak szerokim spektrum zainteresowań, elektrotechnika zawsze dzielona jest na kolejne działy i branże, zajmujące się tylko pewnym określonym zjawiskiem. I tak wyróżnia się elektrostatykę, elektrodynamikę i magnetyzm oraz elektrodynamikę, elektronikę, teletechnikę, energoelektronikę i technikę światła, które następnie dzieli się na coraz bardziej specjalistyczne kierunki.
Ponieważ granice zainteresowań elektrotechniki są bardzo szerokie, natomiast nauka ta w zasadzie przygotowuje jedynie rozwiązania tymczasowe, modele teoretyczne i produkty pomocnicze dla innych gałęzi nauk, często traktuje się ją po macoszemu, jako przeżytek lub naukę zbędną. Tymczasem to właśnie dorobek elektrotechniki dał podwaliny do największego postępu w dziejach ludzkości, nawet jeśli wówczas jeszcze nie wyróżniano tej dziedziny wiedzy. Dziś także bez elektrotechniki nie udałoby się wiele osiągnąć. Korzystające z jej osiągnięć dziedziny wiedzy są zbyt wąsko specjalistyczne, aby operować tak dużą różnorodnością zjawisk i ich zastosowań, jak ma to miejsce w przypadku prac elektrotechników.
Gdzie więc możemy oglądać elektrotechnikę w działaniu? W praktycznie każdym układzie scalonym, systemach zabezpieczeń, miernictwie, telekomunikacji, w napędach elektrycznych. Wszystkie one są, pośrednio lub bezpośrednio, opracowywane w laboratoriach elektrotechnicznych.  Choć problemy poruszane przez elektrotechnikę mają raczej ogólny charakter, odpowiedzi na pytania w tym zakresie stanowią często klucz do dalszego rozwoju technologicznego.

Informatyka

Wrz-25th-2010

Informatyka to nauka techniczna, która od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nierozerwalnie związana z innymi dziedzinami wiedzy i bardzo zróżnicowana, wciąż przyciąga nie tylko młodych ludzi, którzy właśnie w informatyce upatrują szansy na znalezienie ciekawej, praktycznej i bardzo dochodowej pracy. Wielu studentów informatyki po głębszym poznaniu tej dziedziny stwierdza, że informatykę rozumieli do tej pory nieco inaczej. Wszystko to dlatego, że informatyka jako nauka mająca setki praktycznych zastosowań, wymaga umiejętności i wiedzy z najróżniejszych dziedzin, a także zajmuje się bardzo różnorodnymi zagadnieniami. Należy wspomnieć, że tworami informatyki są dwa nierozłączne elementy każdego stanowiska komputerowego: sprzęt i oprogramowanie, które jednak są przecież czymś zupełnie różnym.
Zgodnie z definicją informatyki, jej głównym polem zainteresowań jest informacja. Chodzi tu zarówno o kontekst gromadzenia, jak też przetwarzania informacji i to niekiedy nadzwyczaj złożonych. W ramach tej właśnie dziedziny wiedzy projektuje się, buduje i udoskonala oraz wprowadza na rynek systemy zarządzania informacjami. Wprawdzie większości z nas gry komputerowe nie kojarzą się z informacją jako taką, ale w gruncie rzeczy są tylko wizualnym odzwierciedleniem pewnych matematycznych modeli, a więc tego, co większość ludzi przeraża. Informacja może mieć więc różne formy, a zadaniem informatyki jest umożliwienie przetworzenia każdej z nich w formie dającej się opracować.
Informatyka jest dziedziną wiedzy, która zmienia nasze życie od strony praktycznej. Niektóre z działów informatyki tworzą rzeczywistość, którą a priori przyjmujemy za „normę”- webmastering, administracja sieciowa, programowanie czy grafika komputerowa. Wszystkie one jednak bazują na podstawach teoretycznych stworzonych przez matematykę, której częścią była początkowo cała informatyka, a także szeroko rozumianą informatykę teoretyczną, a więc technologię informacyjną, teorię informacji i inne.
Wiele źródeł w różny sposób dzieli informatykę na działy i gałęzie. Każdy z tych podziałów jest jednak swoistym artefaktem i nie daje pełnego obrazu rozległości tej dziedziny wiedzy, jednak dla celów porządkowych i praktycznych podziały te są cytowane także przez poważne źródła naukowe, choć często wyznaczenie wyraźnych granic pomiędzy nimi nie jest możliwe.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.