Telekomunikacja

Lut-6th-2012

Telekomunikacja jest nauką techniczną odpowiedzialną za badanie możliwości transmisji wszelkiej informacji na odległość. Oczywiście dziś form telekomunikacji, a więc i działów tej nauki jest naprawdę wiele, jednak zasada działania urządzeń komunikacyjnych pozostaje ta sama. Podstawy telekomunikacji nie zmieniły się od dawna- projektuje się takie układy, które mają źródło informacji, pewien określony kanał transmisji oraz odbiornik. Zadaniem telekomunikacji jest także opracowywanie i udoskonalanie procesów, jakim informacja w czasie transmisji jest poddawana, a więc tworzenie, kodowanie, wzmacnianie, osłabianie, modyfikowanie, dekodowanie i odbiór.
Choć dziś telekomunikację kojarzymy raczej z nowoczesnymi środkami łączności, między innymi internetem i telefonią komórkową, początki tej nauki to już średniowiecze, gdzie dobierano odpowiednie gałęzie, z których tworzono ogniska służące komunikacji. Dziewiętnasty wiek, dał zupełnie nowe możliwości komunikacji, a XX wiek zaowocował prawdziwą eksplozją metod łączności. Zadaniem telekomunikacji jest opracowywanie nie tylko optymalnych szlaków transmisji informacji, ale także projektowanie urządzeń, które usprawniałyby procesy przesyłu jej między dwoma punktami oraz nadania i odbioru.
Telekomunikacja jako nauka odbiega nieco od naszego potocznego rozumienia tego słowa. Jest to bowiem nauka ścisła, mająca dokładnie określony obszar zainteresowań badawczych. Nie oznacza to jednak, że raz określone tezy są w telekomunikacji niezmienne. Przykładem może być choćby telewizja, która jest urzeczywistnieniem przekazu informacji optycznej za pomocą fal elektromagnetycznych. Odkąd nadano pierwszą audycję telewizyjną minęło prawie sto lat, a na naszych oczach zachodzą kolejne zmiany- już wkrótce zamiast zwykłego, analogowego sygnału, będziemy odbierali jakościowo lepszy sygnał cyfrowy. Taka zmiana, jak też wiele podobnych, możliwa jest właśnie dzięki istnieniu telekomunikacji jako nauki. Sama bowiem znajomość zasad fizyki, jakie można zastosować do przekazywania informacji to zbyt mało. Trzeba jeszcze opracować takie urządzenia telekomunikacyjne, które pozwolą na wykorzystanie takiego czy innego medium transmisyjnego. To właśnie obecnie jedno z głównych zadań telekomunikacji- nie odkrywanie nowych możliwości porozumiewania się, ale udoskonalanie rozwiązań, z których już korzystamy.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.