Automatyka

Mar-6th-2011

Automatyka jest nauką techniczną, której podstawowym zadaniem jest projektowanie i tworzenie systemów zarządzania procesami, które przebiegałyby przy jak najmniejszym udziale ludzi. W praktyce jej przejawem może być automatyzacja, choć ta ostatnia po pierwsze jest procesem, a nie nauką, a po drugie, wynikać może także z wdrożenia osiągnięć nauk innych niż automatyka.
Automatyczne centra sterowania znajdują zastosowanie wszędzie. Proste, by nie rzec prymitywne układy automatyczne, sterują bramami czy ekspresami do kawy, ale także stacje uzdatniania wody czy elektrownie jądrowe i nie tylko, sterowane są półautomatycznie. Automatyka ma za zadanie scedować podejmowanie niektórych decyzji z ludzi na układy automatyczne, choć w większości przypadków to wciąż człowiek nadzoruje pracę systemów. Jest tak na przykład w bezobsługowych wagonikach metra, między innymi w Japonii, gdzie dyspozytor znajduje się w sterowni oddalonej o wiele kilometrów od składów, które kontroluje. Dzięki automatyce możliwe jest wykonywanie bardziej złożonych procedur, na przykład na lotniskach czy w zakładach wytwórczych, ale także w codziennym życiu. Tam, gdzie niewłaściwe decyzje mogą mieć bezpośrednie skutki w postaci zagrożenia zdrowia lub życia, automatyka jest szczególnie istotna. Dzięki pewnej automatyzacji procesów można wyeliminować lub znacząco obniżyć ryzyko wypadku, a w tym przypadku zadaniem automatyki może być na przykład sterowanie poszczególnymi podzespołami lub automatyzacja wysyłania informacji.
Każdy wytwór automatyki to pewien system, który za pośrednictwem układów (najczęściej elektronicznych) reaguje na określone zmiany zadanych parametrów. Oczywiście złożoność poszczególnych układów może być bardzo różna: proste pompy lub przepustnice często działają na zasadzie mechanicznej, natomiast zespoły odpowiedzialne na przykład za kierowanie ogniem artyleryjskim są już obecnie bardzo silnie skomputeryzowane i dąży się do tego, aby obsługę całej baterii mógł zastąpić jeden człowiek.
Choć zazwyczaj o automatyce mówimy w kontekście najnowocześniejszych wynalazków, niektóre elementy sterujące mogą mieć nawet kilkusetletnią historię, choć dziś nie przypominają swoich prototypów.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.