Inżynieria materiałowa

Sie-4th-2011

Na związki różnych nauk z inżynierią materiałową powołuje się wielu autorów, a i ja sobie na to pozwoliłem w różnych postach. Czas więc powiedzieć więcej także o samej inżynierii materiałowej. Obszar badań tej dyscypliny jest dość rozległy, natomiast problemy badawcze dość ściśle określone. Zadaniem inżynierii materiałowej jest badanie najróżniejszych substancji pod kątem ich właściwości fizycznych, chemicznych, elektrycznych, statycznych i innych, a następnie sugerowanie pól, na jakich dany materiał mógłby być eksploatowany lub dobieranie właściwych materiałów do przeprowadzenia zadanego procesu. To zadanie trudne, ponieważ wiele substancji, z jakich dziś korzystamy, wymyka się nawet powszechnym definicjom fizyki. Tak jest na przykład z ciekłymi kryształami, które stosujemy w wielu dziedzinach, ale o których wciąż nie wszystko wiemy. Znacznie bliższe są nam na przykład właściwości różnych typów stali czy porcelany. I choć dla laika poszczególne ich klasy mogą nie różnić się niemal wcale, dla praktycznych zastosowań dobór właściwego materiału jest kluczowy. Można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nagle zaczęto budować mosty z praktycznie dowolnych materiałów.
Inżynieria materiałowa jest jednak cały czas dziedziną bardzo rozległą, więc badania materiałowe dzieli się na kilka do kilkunastu typów, w zależności od przyjętego kryterium podziału. Najpopularniejszy, dzielący je według typów materiałów wyróżnia między innymi reologię, krystalografię, nanotechnologię i metalurgię. Celowo wymieniłem tu dwa przykłady- metalurgię, której początki toną w mrokach dziejów oraz nanotechnologię, która jest nadzieją przyszłości w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego. To wszystko dobitnie wskazuje, że inżynieria materiałowa jest nauką, która nigdy nie wyczerpie problemów naukowych. Każdy nowy materiał musi zostać gruntowanie przebadany, a na to trzeba lat, czasem i dziesięcioleci. Każdego zaś jego zastosowanie stanowi pole do odkryć nowych zastosowań, które od razu stają się polem doświadczeń inżynierii materiałowej i tak w koło.
Obecnie najsilniej rozwijającymi się działami inżynierii materiałowej jest właśnie wspomniana nanotechnologia oraz badanie struktury i możliwości surowców naturalnych.

Inżynieria chemiczna

Cze-27th-2011

Inżynieria chemiczna to jedna z nauk technicznych, które de facto nie istnieją. Jak to rozumieć? W praktyce zastosowanie znajduje nie „inżynieria chemiczna”, ale „technologia chemiczna” łącznie z „inżynierią procesową”. Dlaczego właśnie tak? Inżynieria chemiczna jest dziedziną wiedzy wyróżnioną jedynie ze względów praktycznych, natomiast w rzeczywistości każda reakcja chemiczna jest jedynie elementem pewnego ciągu technologicznego, który wymaga odpowiednich warunków. Ustaleniem ich zajmuje się właśnie inżynieria procesowa. W ten sposób zdefiniowana inżynieria chemiczna- również będę się posługiwał tą nazwą jako wygodniejszą- jest nauką odpowiedzialną za opracowywanie metod służących do przetworzenia surowców w użyteczny produkt. Tak naprawdę jednak kwestia terminologii wciąż pozostaje dość dowolna, nie zmienia to jednak postaci rzeczy, iż bez inżynierii chemicznej nie moglibyśmy kupić ani paliw, ani leków, ani tworzyw sztucznych, ani wielu innych artykułów.
Kluczem inżynierii chemicznej jest rozumienie procesu technologicznego jako pewnego ciągu, który można badać. W tym więc przypadku nie bada się zjawisk naturalnych, ale pewien proces, który został opracowany i wdrożony celowo przez naukę. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie usprawnień w procesie produkcji danego produktu oraz obniżanie kosztów przetwarzania i znajdowanie elementów, które najsilniej obniżają skuteczność procesu.
W krajach zachodnich inżynieria chemiczna jest jedną z najsilniej wspieranych dziedzin nauki, u nas natomiast cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem. Niemniej jednak, coraz to nowe odkrycia skłaniają i polskie instytuty badawcze do tego, aby wnikliwie przyglądać się procesom produkcyjnym w każdym dziale gospodarki. Jak nietrudno się domyślić, inżynieria chemiczna nie jest nauką samodzielną. Przede wszystkim prowadzenie jakichkolwiek badań na tym polu wymaga silnego wsparcia modeli matematycznych i specjalistycznych programów komputerowych, natomiast w zależności od charakteru badanego procesu konieczne jest także angażowanie naukowców zajmujących się innymi dziedzinami wiedzy, przy czym zgodnie z nazwą zawsze są to procesy chemiczne.

Nauki humanistyczne i techniczne

Cze-26th-2010

Nauki humanistyczne

Dział nauk humanistycznych jest bardzo szeroki działem, który zawiera w sobie bardzo wiele różnych dziedzin, które łączy wspólny mianownik – człowiek. Zaczynamy więc od początku, czyli od początków życia człowieka, które bada archeologia. Poprzez historię jego dokonań sprawdzany jest wpływ różnych kultur na rozwój dalszy ludzkiej osobowości, tym zajmuje się kulturoznawstwo, które bada różne kultury, jakie budował człowiek przez całe wieki. Językoznawstwo zajmuje się badaniem ewolucji języka od samego początku mowy i używania go przez ludzi aż do czasów najnowszych, kiedy języki tak bardzo szybko i mocno się zmieniają. Psychologia bada zachowania ludzi w różnych sytuacjach i zajmuje się bardziej duchową stroną zdrowia ludzkiego. Od niego też zależy nasze samopoczucie. Samopoczucie ma wpływ na zdrowie, a zdrowie nasze ma wpływ na samopoczucie – niczym pętla Mobiusa, nie ma końca to wzajemne oddziaływanie. DO nauk humanistycznych należy także literaturoznawstwo i wszystko, co związane jest z literaturą, bibliotekami, słowem pisanym i mówiony, jak również nauki te obejmują sobą cały dział nauk dotyczących prawa.

Nauki techniczne

Nauki techniczne, jak nazwa sama wskazuje, do nauki odnoszące się przede wszystkim do urządzeń technicznych, korzystających z dobrodziejstwa prądu elektrycznego w swoim działaniu. Należy do nich między innymi energetyka, która zajmuje się magazynowaniem, produkcją i przesyłem prądu na duże odległości. Nauką techniczną jest także elektrotechnika, która buduje małe śmieszne urządzenia służące potem do pracy. Czym zajmuje się informatyka i telekomunikacja, nie warto chyba nawet wspominać – należą do jej zainteresowań wszystkie komputery, Internet, złożone sieci przesyłowe do przesyłania danych jak również sposoby przesyłania wiadomości bez użycia kabla. Wszelkiego rodzaju inżynierie także będą zaliczane do grona nauk technicznych, a więc ścisłych. Podobnie będzie z biotechnologia, która łączy w sobie nauki biologiczne i techniczne. Do nauk technicznych zaliczana jest także geodezja z kartografią – nauki z pogranicza nauk technicznych i nauk o Ziemi. Architektura i urbanistyka to także nauka techniczna, czemu w sumie trudno się dziwić, ale ja bym się jeszcze zastanawiała.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.