Elektronika

Lis-23rd-2010

Idę o zakład, że w każdym polskim domu jest jakiś elektroniczny gadżet. Nie ma też takiej dziedziny życia, w jakiej elektronika nie mogłaby już niczego poprawić. Bo przecież, jak każda nauka, również elektronika ma za zadanie opracowywać i wytwarzać przedmioty i technologie, które będą nas w różnych sytuacjach wspomagały. Najpopularniejsze urządzenia elektroniczne to radia, zegarki na rękę czy komputery, ale elektronicznie sterowane są także niektóre pojazdy, systemy inteligentnych budynków i jeszcze bardziej egzotyczne technologie.
Można więc z tego wysnuć wniosek, że elektronika nie jest nauką elementarną. Rzeczywiście, bez osiągnięć matematyki, informatyki czy nawet technologii materiałowej lub ergonomii, elektronika, jeśli w ogóle by istniała, miałaby zupełnie inną twarz.
Najściślejsza z definicji elektroniki jako nauki mówi, iż jest to dziedzina wiedzy, która zajmuje się wytwarzaniem i przetwarzaniem informacji, przy czym informacja ta jest zapisana w postaci impulsów i pól elektromagnetycznych. Brzmi to skomplikowanie i rzeczywiście takie jest, a jednak elektronika jest nauką stosunkowo młodą, która wyrosła na gruncie radioodbiorników z okresu I Wojny Światowej. Rozwój elektroniki zdecydowanie przyspieszał z każdym kolejnym jej odkryciem, ponieważ wiele układów elektronicznych stosowanych jest właśnie do opracowywania bardziej wydajnych układów elektronicznych. Nie jest to jednak, jakby się mogło wydawać, nauka działająca głównie na rzecz własnego rozwoju- każda dziedzina życia wymaga rozwiązywania nieco innych problemów i w tym celu konstruuje się zupełnie niepodobne do siebie układy elektroniczne. Jednak ich konstrukcja wymaga także zupełnie innych narzędzi, a ponieważ te często również są sterowane elektronicznie, powstaje układ, w którym elektronika asymiluje produkty uboczne własnej działalności.
A w jakiej postaci spotykamy się na co dzień z elektroniką? Przede wszystkim w postaci układów elektrycznych biernych i aktywnych, a więc składających się jedynie z oporników, kondensatorów, przewodników, półprzewodników i tym podobnych elementów. Poza tym często korzystamy z technologii optoelektronicznej- tu zalicza się wszystkie lasery i światłowody. Rzadziej natomiast mamy do czynienia z układami akustoelektronicznymi i fotonicznymi. Zazwyczaj mają one wysoce specjalistyczne zastosowania, ale ich przykładem może być pospolity czujnik ruchu.

Informatyka

Wrz-25th-2010

Informatyka to nauka techniczna, która od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nierozerwalnie związana z innymi dziedzinami wiedzy i bardzo zróżnicowana, wciąż przyciąga nie tylko młodych ludzi, którzy właśnie w informatyce upatrują szansy na znalezienie ciekawej, praktycznej i bardzo dochodowej pracy. Wielu studentów informatyki po głębszym poznaniu tej dziedziny stwierdza, że informatykę rozumieli do tej pory nieco inaczej. Wszystko to dlatego, że informatyka jako nauka mająca setki praktycznych zastosowań, wymaga umiejętności i wiedzy z najróżniejszych dziedzin, a także zajmuje się bardzo różnorodnymi zagadnieniami. Należy wspomnieć, że tworami informatyki są dwa nierozłączne elementy każdego stanowiska komputerowego: sprzęt i oprogramowanie, które jednak są przecież czymś zupełnie różnym.
Zgodnie z definicją informatyki, jej głównym polem zainteresowań jest informacja. Chodzi tu zarówno o kontekst gromadzenia, jak też przetwarzania informacji i to niekiedy nadzwyczaj złożonych. W ramach tej właśnie dziedziny wiedzy projektuje się, buduje i udoskonala oraz wprowadza na rynek systemy zarządzania informacjami. Wprawdzie większości z nas gry komputerowe nie kojarzą się z informacją jako taką, ale w gruncie rzeczy są tylko wizualnym odzwierciedleniem pewnych matematycznych modeli, a więc tego, co większość ludzi przeraża. Informacja może mieć więc różne formy, a zadaniem informatyki jest umożliwienie przetworzenia każdej z nich w formie dającej się opracować.
Informatyka jest dziedziną wiedzy, która zmienia nasze życie od strony praktycznej. Niektóre z działów informatyki tworzą rzeczywistość, którą a priori przyjmujemy za „normę”- webmastering, administracja sieciowa, programowanie czy grafika komputerowa. Wszystkie one jednak bazują na podstawach teoretycznych stworzonych przez matematykę, której częścią była początkowo cała informatyka, a także szeroko rozumianą informatykę teoretyczną, a więc technologię informacyjną, teorię informacji i inne.
Wiele źródeł w różny sposób dzieli informatykę na działy i gałęzie. Każdy z tych podziałów jest jednak swoistym artefaktem i nie daje pełnego obrazu rozległości tej dziedziny wiedzy, jednak dla celów porządkowych i praktycznych podziały te są cytowane także przez poważne źródła naukowe, choć często wyznaczenie wyraźnych granic pomiędzy nimi nie jest możliwe.

Nauki humanistyczne i techniczne

Cze-26th-2010

Nauki humanistyczne

Dział nauk humanistycznych jest bardzo szeroki działem, który zawiera w sobie bardzo wiele różnych dziedzin, które łączy wspólny mianownik – człowiek. Zaczynamy więc od początku, czyli od początków życia człowieka, które bada archeologia. Poprzez historię jego dokonań sprawdzany jest wpływ różnych kultur na rozwój dalszy ludzkiej osobowości, tym zajmuje się kulturoznawstwo, które bada różne kultury, jakie budował człowiek przez całe wieki. Językoznawstwo zajmuje się badaniem ewolucji języka od samego początku mowy i używania go przez ludzi aż do czasów najnowszych, kiedy języki tak bardzo szybko i mocno się zmieniają. Psychologia bada zachowania ludzi w różnych sytuacjach i zajmuje się bardziej duchową stroną zdrowia ludzkiego. Od niego też zależy nasze samopoczucie. Samopoczucie ma wpływ na zdrowie, a zdrowie nasze ma wpływ na samopoczucie – niczym pętla Mobiusa, nie ma końca to wzajemne oddziaływanie. DO nauk humanistycznych należy także literaturoznawstwo i wszystko, co związane jest z literaturą, bibliotekami, słowem pisanym i mówiony, jak również nauki te obejmują sobą cały dział nauk dotyczących prawa.

Nauki techniczne

Nauki techniczne, jak nazwa sama wskazuje, do nauki odnoszące się przede wszystkim do urządzeń technicznych, korzystających z dobrodziejstwa prądu elektrycznego w swoim działaniu. Należy do nich między innymi energetyka, która zajmuje się magazynowaniem, produkcją i przesyłem prądu na duże odległości. Nauką techniczną jest także elektrotechnika, która buduje małe śmieszne urządzenia służące potem do pracy. Czym zajmuje się informatyka i telekomunikacja, nie warto chyba nawet wspominać – należą do jej zainteresowań wszystkie komputery, Internet, złożone sieci przesyłowe do przesyłania danych jak również sposoby przesyłania wiadomości bez użycia kabla. Wszelkiego rodzaju inżynierie także będą zaliczane do grona nauk technicznych, a więc ścisłych. Podobnie będzie z biotechnologia, która łączy w sobie nauki biologiczne i techniczne. Do nauk technicznych zaliczana jest także geodezja z kartografią – nauki z pogranicza nauk technicznych i nauk o Ziemi. Architektura i urbanistyka to także nauka techniczna, czemu w sumie trudno się dziwić, ale ja bym się jeszcze zastanawiała.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.