Kartografia

Sty-9th-2011

Kartografia jest jedną z tych nauk technicznych, z jakich dorobku korzystamy prawie codziennie, a mimo tego, z której istnienia praktycznie nie zdajemy sobie sprawy, Definicja kartografii jest prosta: jest to nauka techniczna zajmująca się opracowywaniem, wytwarzaniem i dystrybucją modeli powierzchni geograficznej. Jeśli jednak przyjrzeć się procesom, które składają się na wykonanie tego zadania, okazuje się, że praca kartografa do prostych nie należy. Przyjrzyjmy się im po kolei.
Opracowanie jakiegokolwiek modelu powierzchni wymaga dokonania dokładnych pomiarów we wszystkich trzech wymiarach. A ponieważ mówimy tu o skali często wielu tysięcy kilometrów, potrzebne do tego są specjalne narzędzia, które kartografia musi opracowywać wespół z innymi naukami. Trzeba również opracować sposób przeniesienia zgromadzonych informacji na konkretny model- tu różnorodność jest duża: mapy płaskie, mapy plastyczne, atlasy, globusy. Jeśli dodać do tego wszystkie znane rodzaje odwzorowań geograficznych i kartograficznych to okazuje się, że kartografia jest wyjątkowo złożoną nauką. Tym bardziej, że kolejnym etapem ma być wytworzenie i dystrybucja tych modeli często w skali przynajmniej jednego kraju, a często także szerzej. Kolejny problem, przed jakim stanęła kartografia to cyfryzacja danych. W dobie internetu papierowa mapa jest już niewystarczająca. Powstają więc rozbudowane opracowania GIS, w których tworzenie kartografia ma gigantyczny wkład. Przykładem polskim jest tu geoportal, w którym zgromadzone są dane kartograficzne i inne na warstwach GIS dla obszaru całej Polski. Takie przedsięwzięcia są skrajnie trudne, ponieważ wymagają opracowania nowych metod pracy kartografów, a często także zupełnie nowych przyrządów czy sposobów zapisywania informacji.
Dzisiejsza kartografia poza celem, niewiele ma wspólnego z kartografią pierwszej połowy XX wieku, nie wspominając już o renesansowej czy starożytnej. Jednak to właśnie cel istnienia nauki definiuje ją najściślej i w tym przypadku kartografia jest wspaniałym przykładem tego, jak na przestrzeni dziejów zmieniały się narzędzia i metody, a nauka coraz lepiej spełniała swoje zadanie, dochodząc niemal do perfekcji.

Nauki biologiczne i nauki o Ziemi

Cze-30th-2010

Nauki biologiczne

Nauki biologiczne to dziedziny nauki, w których w centrum uwagi znajduje się tym razem nie szeroko pojęty człowiek, a jeszcze szerzej pojęte – życie. Wszystkie organizmy żywe możemy swobodnie zaliczyć do obiektów zainteresowania tych nauk. I tak mikrobiologia będzie się zajmowała tymi najmniejszymi, wirusami, riktejsjami i bakteriami. Biologia będzie badała wszelkie życie, które istnieje na ziemi, nieważne czy będzie to roślina czy grzyb czy zwierzę. Rozkłada ona każdy organizm na czynniki pierwsze i zastanawia się nad tym, jak co funkcjonuje w ich organizmach. Ekologia bada rodzaje i powiązania pomiędzy wszystkimi organizmami żywymi, które występują na naszej kuli ziemskiej. Do zainteresowania tej nauki należy także to, jak duża jest populacja konkretnego zwierzęcia i jaki typ społeczeństwa ono buduje. Biotechnologia zajmuje się nowoczesnym spojrzeniem na biologię, możliwościami klonowania i kopiowania komórek macierzystych. Biochemia łączy w sobie to, co jest wspólne dla biologii i chemii, czyli chemiczne podstawy życia.

Nauki o Ziemi

Dział nauk o Ziemi mi osobiście wydaje się być tym najbliższym, może ze względu na to, że lubię wiedzieć 😉 Nauki o Ziemi obejmują swoim zasięgiem wszystkie sfery naszego globu, poczynając od tych najgłębszych – geologia, która bada wnętrze ziemi i jej skorupę i to, z czego jest zbudowana. Geologia od wielu lat przynosi także zyski w postaci tego, że zajmuje się także złożami surowców naturalnych. Oceanografia zajmuje się badaniem tego, co pływa w morzu, nieważne, czy jest to zwierzę czy roślina, czy jest głęboko czy całkiem przy jej powierzchni. Pływy morskie i falowanie, a także zachowanie mórz i oceanów w czasie różnych warunków pogodowych także nie są jej obce. Geofizyka to wzajemne oddziaływania ziemi na wszystko to, co jest dookoła. A geografia, szanowni państwo, zbiera to wszystko do kupy razem i łączy, ale przy okazji we wszystko to wplata człowieka i jego zależności między nim a środowiskiem. Jak również bada wpływ człowieka na środowisko i to, jak on rozwija swoją gospodarkę w miarę możności, czyli w miarę dostępnych mu środowisk naturalnych.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.