Kariera naukowa i dziedziny nauki

Sty-27th-2011

Kariera naukowa

Z nauką, oczywiście nauką w pełnym tego słowa znaczeniu, wiąże się kariera naukowa. Można poświęcić swoją wiedzę badaniom czyli sprawdzać teorie w praktyce i tworzyć? kolejne teorie. Tak mniej więcej wygląda kariera naukowa. Aby jednak taką w ogóle rozpocząć należy wykazać się na studiach. Nie można być tylko dobrym, czy nawet bardzo dobrym studentem. Aby rozpocząć prawdziwą karierę naukową należy być studentem wybitnym z wieloma osiągnięciami. W trakcie studiów należy brać czynny udział w konferencjach naukowych, wygłaszać referaty, pisać artykuły do pism branżowych i naukowych. Wszystko to pozwala na traktowanie nas jako osobę poważnie podchodzącą do nauki i chcącą się jej poświęcić. Tak, poświęcić to dobre słowo, bowiem w większości przypadków, na nauce zbytnio zarobić się nie da, choć oczywiście nie ma na to reguły. W tej kwestii interesującymi stawkami mogą pochwalić się naukowcy, którzy zajmują się techniką i wszelkimi innowacjami w tej sferze. Na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o płace w nauce, plasują się humaniści. Ich badania, choć potrzebne, nie przyczyniają się do znacznego rozwoju cywilizacji.

Dziedziny nauki

Nauka nie jest jednym wielkim ogółem wiedzy, ale dzieli się na poszczególne dziedziny. Jest ich bardzo wiele: matematyka, ekonomia, prawo, sztuki piękne, muzyka, technika itd. Dziedziny naukowe dzielą się na podkategorie np. technika na elektronikę, elektromechanikę itd. Te z kolei dzielą się dalej. W każdej z dziedzin nauki przeprowadzane są badania naukowe. Gdyby nie one nasza cywilizacja nie rozwijałaby się, a my nadal mieszkalibyśmy w jaskiniach i porozumiewali się poprzez pomruki, krzyki i inne jęki. Od badań naukowych zależy przyszłość, nie tylko przyszłość danej nauki, ale również przyszłość ludzi. Przykładem są badania naukowe w medycynie, które wciąż przynoszą ciekawe odkrycia, a przede wszystkim nowe leki na różne, często dotychczas śmiertelne choroby. O ileż zmniejszyła się nasza zachorowalność na różne wirusy! Kilka wieków wstecz zapalenie płuc skazywało człowieka na pewną śmierć. Dziś to choroba, z którą lekarze świetnie sobie radzą, podobnie jak z grypą, ospą, durem brzusznym czy zaćmą

Nauki rolnicze i prawne

Sie-19th-2010

Nauki rolnicze

Rolnik może się jeszcze kojarzyć z przaśnym gościem w gumofilcach i z widłami w dłoni, no i może jeszcze z nieparlamentarnym językiem. Cóż, trzeba się pogodzić z tym, że ten wizerunek powoli odchodzi w zapomnienie lub w czeluści szeroko pojętej literatury. Nowoczesny rolnik musi mieć wiedzę i stosowne wykształcenie, jeśli chce być w swojej dziedzinie profesjonalistą, który osiąga profity z posiadanego gospodarstwa. Dziś szkoła zawodowa czy nawet technikum to zdecydowanie za mało, by był konkurencyjnym w na rynku rolniczym, w którym reguły ustala unijne prawodawstwo. Stąd coraz większą popularnością cieszą się nauki rolnicze, które gwarantują gruntowne wykształcenie, a poza tym konkretną specjalizację. Dodatkowo dają młodym rolnikom niezbędne podstawy teoretyczne do prowadzenie prywatnego gospodarstwa czy przedsiębiorstwa związanego z rolnictwem. Dziś rolnik z tytułem magistra czy inżyniera, to nie nieszkodliwe wariactwo traktowane przez starszych z przymrużeniem oka, ale praktycznie norma.

Nauki prawne

Prawnik? Któż to taki? Prawdopodobnie człowiek w garniturze, który jeździ świetnym samochodem, zarabia naprawdę duże pieniądze i którego stać na wypoczynek w ciepłych krajach dwa razy do roku. Niestety droga do takiego stanu rzeczy nie jest usłana różami. Na studia w tej dziedzinie nauki przede wszystkim bardzo trudno się dostać. To też niestety te studia, na których równie trudno się utrzymać. Trzeba nie tylko systematycznie i ciężko pracować, ale też mieć trochę szczęścia. Poza tym wkucie setek paragrafów na pamięć i pięć lat studiów jeszcze nie gwarantuje znalezienia się w grupie tych świetnie zarabiających, bowiem prawnik bez aplikacji, niewiele różni się od absolwentów studiów humanistycznych. Dopiero dostanie się na konkretną aplikację i jej szczęśliwe zakończenie, wieńczy skutecznie drogę do sukcesu. Wybierając więc zawód prawniczy trzeba pamiętać, że będzie ciężko i trochę to potrwa, ale z pewnością warto podjąć taki trud, bo te studia gwarantują prawdziwą stabilizację na resztę życia.

Nauki techniczne i chemiczne

Sie-12th-2010

Nauki techniczne

Dobry inżynier zawsze był w cenie. Jeśli zatem ktoś myśli o pewnej pracy za dobre pieniądze to nauki techniczne są opcją, którą warto rozważyć na poważnie. Być może okaże się, że to jest wymarzona opcja. Trzeba jednak pamiętać, że nie należy się przy wyborze kierować wyłącznie kwestią przyszłych zarobków. Najlepiej na pierwszym miejscu postawić najważniejszy czynnik, czyli własne zdolności. Jeśli do rysunku technicznego mamy dwie lewe ręce, odznaczamy się przy tym zupełnym brakiem wyobraźni przestrzennej i nasze umiejętności matematyczne wołają o pomstę do nieba, lepiej sobie darować. To na pewno nie jest dziedzina dla nas. Lepiej zająć się czymś nam bliższym. Natomiast, gdy mamy zdolności techniczne, plany i schematy nie stanowią dla nas problemu, a skomplikowane obliczenia nie przerażają spróbujmy. To może się okazać strzał w dziesiątkę, dzięki któremu nie tylko zyskamy nie tylko dobrze płatną, ale również satysfakcjonująca prace, do której naprawdę będzie nam się chciało chodzić.

Nauki chemiczne

Nauki chemiczne są bardzo interesującą dziedziną nauki. Chyba najbardziej doświadczalną ze wszystkich możliwych. Wiele można się nauczyć wykonując doświadczenia i eksperymenty. Co za tym idzie, jest też w tej kwestii sporo do zbadania i odkrycia. Warunkiem podjęcia się takiego wyzwania, są po pierwsze zdolności w tym kierunku, a po drugie świadomość tego, że czasami do ważnych wniosków prowadzą całe lata badań i eksperymentów. Trzeba więc być bardzo cierpliwym. Poza tym może się również przydać dokładność, spokój i opanowanie. Taki zestaw cech praktycznie gwarantuje sukces w tej dziedzinie. Dobrze też mieć świadomość, że nauki chemiczne, to nie tylko spektakularne wybuchy i inne tego typu atrakcje. To przede wszystkim bardzo precyzyjna praca, oparta na gruntownie przygotowanej podbudowie teoretycznej. Fajerwerki i ciecze tajemniczo zmieniające barwę, to raczej na pokazach dla gimnazjalistów. Jeśli tylko to jest w kręgu naszych zainteresowań, lepiej ograniczmy się do zestawu mały chemik, używanego po godzinach pracy.

Nauki medyczne

Sie-1st-2010

Wszechstronnie uzdolnieni

Gdy jesteśmy zdolni w jednej konkretnej dziedzinie, wówczas nie mamy problemów z wyborem studiów i konkretnej profesji. Po prostu wybierzemy to, w czym czujemy się najlepiej. Ewentualnie w ramach wybranej dziedziny nauki możemy się zastanawiać na bardziej skonkretyzowaną specjalizacją. Co jednak z tymi, którzy są wszechstronnie uzdolnieni? Mogą się uczyć kilku języków. Świetnie radzą sobie z przedmiotami humanistycznymi, ale równie dobrze ze ścisłymi. Dodatkowo chodzą do szkoły muzycznej i na kółko teatralne. Taka osoba w momencie, gdy musi wybrać konkretne studia ma mętlik w głowie. Może się widzieć w naukach o sztuce, ale równie dobrze w humanistycznych czy biologicznych.  O ile w szkole średniej, w pewnym stopniu można mieć wszystko na raz, o tyle na studiach może to nie być aż tak proste. Coś trzeba będzie wybrać jako przyszłą profesję, a pozostałe dziedziny pozostawić w sferze zainteresowań lub hobby. Jaki z tego wniosek? Ci wszechstronnie uzdolnieni wcale nie mają w życiu tak bardzo. Może więc dobrze dostrzec swój jeden, ale za to bardzo konkretny talent.

Nauki medyczne

Widomo, że nauki medyczne to bardzo szeroka dziedzina. Jednak czego by się nie studiowało w jej zakresie od razu trzeba się nastawić na masę nauki. Tutaj licząc na uczenie się dwa tygodnie przed sesją, można się naprawdę srogo przeliczyć. Jeżeli więc jest się świadomym swych niedoskonałości, czyli na przykład braku systematyczności, lepiej sobie darować. Wyobraźmy sobie, że trafiamy do lekarza, który całe studia uczył się tuż przed sesją i z trudem przechodził każdy semestr. Chciałaby do niego trafić chyba tylko ten, kto ma skłonności samobójcze lub masochistyczne. Zanim więc, ktoś kto nie jest pewny, że lekarz czy pielęgniarka to zawód stworzony dla niego, powinien się dobrze zastanowić. Tylko mając absolutną pewność swojej decyzji i świadomość ogromu pracy, jaki trzeba będzie wykonać przez kilka najbliższych lat, można się podjąć studiowania w tej dziedzinie nauki. To gwarantuje nie tylko osobisty sukces i zadowolenie z pracy potencjalnemu lekarzowi, ale też bezpieczeństwo jego przyszłych pacjentów.

Nauki ekonomiczne i fizyczne

Cze-12th-2010

Nauki ekonomiczne

Nauki ekonomiczne to nauki, które zajmują się szczegółowym analizowaniem i badaniem światowego rynku finansowego i nie tylko. Badają też wzajemne zależności między popytem a podażą, między importem a eksportem. Zajmują się szeroko pojętymi pojęciami związanymi z finansami światowymi i krajowymi. Dzięki nim wiemy, jaki jest Produkt Krajowy Brutto naszego kraju, jaki mamy deficyt budżetowy i jak wiele pieniędzy możemy jeszcze poświęcić na przykład na oświatę i naukę. Nauki ekonomiczne są naukami z pogranicza nauk humanistycznych, które badają człowieka, jak i nauk matematycznych, które starają się za pomocą liczb opisać wszystko to, czego nie potrafi opowiedzieć humanizm. Poza tym są one nieco bardziej ścisłe. Naukowcy humaniści zajmują się także badaniem tego, jak działają kredyty, jaka mamy koniunkturę, jak działa audyt w naszym kraju. Zależy także ekonomistom na tym, żeby dobrze ocenić zdolności kredytowe największych banków w naszym państwie, jak również ocenić stan finansów państwa taki, jaki jest w rzeczywistości, a nie taki, jakim chcą go widzieć politycy i media.

Nauki fizyczne

Do dużego działu, jakim są niezwykle ścisłe nauki fizyczne należy wiele różnych dyscyplin naukowych. Do nauk fizycznych możemy zaliczyć astrofizykę i astronomię, które wciąż badają wiszące nad nami gwiazdy, zajmują się namierzaniem chcących uderzyć w ziemię asteroidów i meteorytów, a także zajmują się rozwiązaniem zagadki powstania wszechświata. Biofizyka i fizyka medyczna ściśle współpracują z naukami medycznymi i dzielą się z nią swoimi dokonaniami, a wszystko po to, by tym sprawniej i tym bardziej efektywnie móc rozwijać medycynę i tym skuteczniej nieść pomoc potrzebującym tego chorym ludziom. Fizyka jako taka sama dyscyplina, dzieli się swoimi dokonaniami i odkryciami z pozostałymi współdyscyplinami. Zajmuje się ona badaniem wzajemnych zależności występujących w przyrodzie pomiędzy poszczególnymi ciałami i ich wzajemnymi oddziaływaniami. Fizyka jest niezwykle trudną nauką i nie każdy nadaje się do tego, żeby z efektami wymiernymi badać tę niezgłębioną jeszcze naukę.

Podział nauki i nauki medyczne

Cze-1st-2010

Podział nauki

Jakie dziedziny może mieć nauka? Czy nauka w ogóle dzieli się na jakieś dziedziny? No, nauka… Nauka jest pojęciem niezwykle szerokim i zawierającym w sobie bardzo wiele pojęć z bardzo wielu dziedzin… no właśnie, czego? Nauki właśnie…  Naukę możemy podzielić na wiele dyscyplin a te jeszcze na bardziej konkretne gałęzie. Do większych jednostek możemy zaliczyć nauki medyczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, matematyczne… Jest ich naprawdę wiele, jednak nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę różnorodność otaczającego nas świata i mnogość zjawisk, jakie w nim zachodzą. Opisanie ich za pomocą jednej nauki, byłoby wręcz niemożliwe – stąd naturalnie wyodrębniły się oddzielne gałęzie nauk i sztuk – gdyż istnieją także dziedziny sztuki – sztuki filmowe, sztuki plastyczne oraz sztuki muzyczne. Oczywiście w każdej z nich wyróżnia się także szereg pomniejszych dyscyplin. Wszystkie one składają się na jedną dużą gałąź nauki i wspólnie dopełniają do całości, dając pełny obraz tego, czym się zajmuje.

Nauki medyczne

Nauki medyczne dotyczą tego wszystkiego, co dotyczy człowieka i jego chorób, a także sposobów ich leczenia. Zaliczają się do nich wszystkie testy laboratoryjne, które trzeba przeprowadzać, by testować nowe leki. Należą do nich także testy na zwierzętach, które teraz się ogranicza, ale mimo wszystko nie ma lepszego sposobu badania wpływu leków na organizm żywy niż testy na nim. Nauka medycyny polega przede wszystkim na testowaniu, badaniu wpływu na żywy organizm i na testach. Rozwój medycyny nieodłącznie wiąże się z poświęcaniem pewnych jednostek dla dobra ogółu, chociaż budzi to nieraz duże kontrowersje. Nauki medyczne jednak wszystkie składają się  na to, by skutecznie leczyć i zwalczać wszelkie choroby dotykające ludzi i właściwie nie tylko. Dzięki temu lekarze mają większe możliwości leczenia i łatwiej im to przychodzi, a my możemy cieszyć się lepszym zdrowiem. Nauki medyczne skupiają wokół siebie wiedzę z wielu innych dziedzin nauki tak, by mieć pełniejszy obraz tego wszystkiego. Wykorzystują również najnowsze osiągnięcia.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.