Inżynieria biomedyczna

Lut-23rd-2011

Inżynieria biomedyczna to jedna z najgłośniejszych w ostatnich latach nauka techniczna. Ponieważ w sposób bezpośredni związana jest z życiem i zdrowiem, budzi ogromne zainteresowanie mediów, wiele projektów inżynierii biomedycznej jest dopiero w powijakach i nikt nie ma pewności czy i kiedy zostaną zrealizowane. Mimo tego, nauka ta cały czas przyciąga do siebie ludzi ambitnych i pomysłowych, którzy nie boją się wyzwań.
Najbardziej rozpoznawalnym zadaniem inżynierów biomedycznych jest stworzenie sztucznych implantów różnych organów. Jednak prawie każdy z nas zetknął się już z inżynierią biomedyczną w jakimś procesie obrazowania medycznego: USG, EKG czy nawet zdjęcie rentgenowskie są także w pewnym sensie produktami inżynierii biomedycznej. Protetyka jest tylko jednym z wielu jej działów. Inne to informatyka medyczna czy modelowanie trójwymiarowe dla celów medycznych. Można więc śmiało powiedzieć, że w polu zainteresowań inżynierii biomedycznej znajduje się wszystko, co leży na przecięciu się biologii, medycyny i technologii. Oczywiście z różnych powodów wprowadza się podział inżynierii biomedycznej na działy czy gałęzie, jednak przejścia między nimi są z konieczności bardzo płynne i podobnych klasyfikacji opracowano już dziesiątki.
Od niedawna w Polsce inżynieria biomedyczna może być oddzielnym kierunkiem studiów wyższych i jest tak na szesnastu uczelniach na terenie kraju. W innych może być wydzielona jako specjalizacja dostępna dla studentów pewnych kierunków technicznych.
Inżynieria biomedyczna to jeden z kierunków technicznych, z którymi wiążemy największe nadzieje. Często jednak problemem we wprowadzaniu w życie nowych projektów są ograniczenia prawne, którymi obłożone są wszystkie nowinki techniczne bezpośrednio związane z ochroną zdrowia i życia. Inżynieria biomedyczna musi więc skupiać się nie tylko na opracowywaniu nowych metod, ale także na takim ich wdrożeniu, aby były one możliwie najbezpieczniejsze, a nie można także zapominać o optymalizacji kosztów wdrażanych technologii- bardzo ważne jest, aby wynalazki inżynierii biomedycznej mogły wyjść poza ramy prototypów, a z tym w Polsce na razie nie jest najlepiej.

Nauki biologiczne i nauki o Ziemi

Cze-30th-2010

Nauki biologiczne

Nauki biologiczne to dziedziny nauki, w których w centrum uwagi znajduje się tym razem nie szeroko pojęty człowiek, a jeszcze szerzej pojęte – życie. Wszystkie organizmy żywe możemy swobodnie zaliczyć do obiektów zainteresowania tych nauk. I tak mikrobiologia będzie się zajmowała tymi najmniejszymi, wirusami, riktejsjami i bakteriami. Biologia będzie badała wszelkie życie, które istnieje na ziemi, nieważne czy będzie to roślina czy grzyb czy zwierzę. Rozkłada ona każdy organizm na czynniki pierwsze i zastanawia się nad tym, jak co funkcjonuje w ich organizmach. Ekologia bada rodzaje i powiązania pomiędzy wszystkimi organizmami żywymi, które występują na naszej kuli ziemskiej. Do zainteresowania tej nauki należy także to, jak duża jest populacja konkretnego zwierzęcia i jaki typ społeczeństwa ono buduje. Biotechnologia zajmuje się nowoczesnym spojrzeniem na biologię, możliwościami klonowania i kopiowania komórek macierzystych. Biochemia łączy w sobie to, co jest wspólne dla biologii i chemii, czyli chemiczne podstawy życia.

Nauki o Ziemi

Dział nauk o Ziemi mi osobiście wydaje się być tym najbliższym, może ze względu na to, że lubię wiedzieć 😉 Nauki o Ziemi obejmują swoim zasięgiem wszystkie sfery naszego globu, poczynając od tych najgłębszych – geologia, która bada wnętrze ziemi i jej skorupę i to, z czego jest zbudowana. Geologia od wielu lat przynosi także zyski w postaci tego, że zajmuje się także złożami surowców naturalnych. Oceanografia zajmuje się badaniem tego, co pływa w morzu, nieważne, czy jest to zwierzę czy roślina, czy jest głęboko czy całkiem przy jej powierzchni. Pływy morskie i falowanie, a także zachowanie mórz i oceanów w czasie różnych warunków pogodowych także nie są jej obce. Geofizyka to wzajemne oddziaływania ziemi na wszystko to, co jest dookoła. A geografia, szanowni państwo, zbiera to wszystko do kupy razem i łączy, ale przy okazji we wszystko to wplata człowieka i jego zależności między nim a środowiskiem. Jak również bada wpływ człowieka na środowisko i to, jak on rozwija swoją gospodarkę w miarę możności, czyli w miarę dostępnych mu środowisk naturalnych.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.