System nauczania w Polsce a szkoły alternatywne

Lut-25th-2011

System nauczania w Polsce

Rodzice często posyłają też dzieci do szkoły w wieku lat pięciu, co również pozostaje kwestią sporną. Jakkolwiek by nie było, faktem jest, że współcześnie w Polsce stosuje się ujednolicony system edukacyjny. Opiera się on na podziale edukacji na szkołę podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcące lub profilowane i studia wyższe. Całość zwieńczona zostaje uzyskaniem tytułu magistra około dwudziestego piątego roku życia. Edukacja w szkołach opiera się na programach edukacyjnych, które układa Ministerstwo Oświaty. Takie programy nie ulegają kwestionowaniu droga zwykłego biurokratycznego złożenia wniosku. Decyzję zapadają po głębszych dyskusjach na szczeblu ministerialnym. W związku z takim ujednoliconym systemem edukacyjnym wciąż w naszym kraju słabo znane są szkoły alternatywne, kierujące większą uwagę na uczniów i czerpiące dochody z kieszeni rodziców i dotacji, a nie budżetu państwa. Taki system znany w Stanach Zjednoczonych i popularny na przykład jeszcze w Finlandii daje możliwość stworzenia konkurencji rynkowej.

Szkoły alternatywne

Szkoły alternatywne to szkoły, które kładą nacisk na uczniowską aktywność. Takim szkołom zależy na rozwoju ich wychowanków, to szkoły, które same zabiegają o ich pozyskiwanie. Do szkół alternatywnych zalicza się: pedagogikę Freineta, Marii Montessori, szkoły waldorfskie, szkołę Summerhill, pedagogikę społeczno ? personalistyczną Kamińskiego, szkołę Marii Grzegorzewskiej. Każda z nich skierowana jest na rozwój ucznia i jego potrzeby indywidualne. W takich szkołach zdecydowanie odchodzi się od metod szkoły tradycyjnej, zatem wykazuje się niechęć do podręczników, przekazywania pamięciowego i wykładniczego wiedzy, gardzi się w takich szkołach ocenami cyfrowymi. Kładzie się natomiast nacisk, jak w szkole Freineta na swobodną ekspresję dziecka, na metody naturalne. Wychowuje się przez pracę, spółdzielcze formy samorządności uczniów. Głównym celem kształcenia i wychowania jest doprowadzenie do zrozumienia przez dziecko odpowiedzialności za kształtowanie własnej przyszłości i przyszłości społeczeństwa.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.