Inżynieria biomedyczna

Lut-23rd-2011

Inżynieria biomedyczna to jedna z najgłośniejszych w ostatnich latach nauka techniczna. Ponieważ w sposób bezpośredni związana jest z życiem i zdrowiem, budzi ogromne zainteresowanie mediów, wiele projektów inżynierii biomedycznej jest dopiero w powijakach i nikt nie ma pewności czy i kiedy zostaną zrealizowane. Mimo tego, nauka ta cały czas przyciąga do siebie ludzi ambitnych i pomysłowych, którzy nie boją się wyzwań.
Najbardziej rozpoznawalnym zadaniem inżynierów biomedycznych jest stworzenie sztucznych implantów różnych organów. Jednak prawie każdy z nas zetknął się już z inżynierią biomedyczną w jakimś procesie obrazowania medycznego: USG, EKG czy nawet zdjęcie rentgenowskie są także w pewnym sensie produktami inżynierii biomedycznej. Protetyka jest tylko jednym z wielu jej działów. Inne to informatyka medyczna czy modelowanie trójwymiarowe dla celów medycznych. Można więc śmiało powiedzieć, że w polu zainteresowań inżynierii biomedycznej znajduje się wszystko, co leży na przecięciu się biologii, medycyny i technologii. Oczywiście z różnych powodów wprowadza się podział inżynierii biomedycznej na działy czy gałęzie, jednak przejścia między nimi są z konieczności bardzo płynne i podobnych klasyfikacji opracowano już dziesiątki.
Od niedawna w Polsce inżynieria biomedyczna może być oddzielnym kierunkiem studiów wyższych i jest tak na szesnastu uczelniach na terenie kraju. W innych może być wydzielona jako specjalizacja dostępna dla studentów pewnych kierunków technicznych.
Inżynieria biomedyczna to jeden z kierunków technicznych, z którymi wiążemy największe nadzieje. Często jednak problemem we wprowadzaniu w życie nowych projektów są ograniczenia prawne, którymi obłożone są wszystkie nowinki techniczne bezpośrednio związane z ochroną zdrowia i życia. Inżynieria biomedyczna musi więc skupiać się nie tylko na opracowywaniu nowych metod, ale także na takim ich wdrożeniu, aby były one możliwie najbezpieczniejsze, a nie można także zapominać o optymalizacji kosztów wdrażanych technologii- bardzo ważne jest, aby wynalazki inżynierii biomedycznej mogły wyjść poza ramy prototypów, a z tym w Polsce na razie nie jest najlepiej.

Kartografia

Sty-9th-2011

Kartografia jest jedną z tych nauk technicznych, z jakich dorobku korzystamy prawie codziennie, a mimo tego, z której istnienia praktycznie nie zdajemy sobie sprawy, Definicja kartografii jest prosta: jest to nauka techniczna zajmująca się opracowywaniem, wytwarzaniem i dystrybucją modeli powierzchni geograficznej. Jeśli jednak przyjrzeć się procesom, które składają się na wykonanie tego zadania, okazuje się, że praca kartografa do prostych nie należy. Przyjrzyjmy się im po kolei.
Opracowanie jakiegokolwiek modelu powierzchni wymaga dokonania dokładnych pomiarów we wszystkich trzech wymiarach. A ponieważ mówimy tu o skali często wielu tysięcy kilometrów, potrzebne do tego są specjalne narzędzia, które kartografia musi opracowywać wespół z innymi naukami. Trzeba również opracować sposób przeniesienia zgromadzonych informacji na konkretny model- tu różnorodność jest duża: mapy płaskie, mapy plastyczne, atlasy, globusy. Jeśli dodać do tego wszystkie znane rodzaje odwzorowań geograficznych i kartograficznych to okazuje się, że kartografia jest wyjątkowo złożoną nauką. Tym bardziej, że kolejnym etapem ma być wytworzenie i dystrybucja tych modeli często w skali przynajmniej jednego kraju, a często także szerzej. Kolejny problem, przed jakim stanęła kartografia to cyfryzacja danych. W dobie internetu papierowa mapa jest już niewystarczająca. Powstają więc rozbudowane opracowania GIS, w których tworzenie kartografia ma gigantyczny wkład. Przykładem polskim jest tu geoportal, w którym zgromadzone są dane kartograficzne i inne na warstwach GIS dla obszaru całej Polski. Takie przedsięwzięcia są skrajnie trudne, ponieważ wymagają opracowania nowych metod pracy kartografów, a często także zupełnie nowych przyrządów czy sposobów zapisywania informacji.
Dzisiejsza kartografia poza celem, niewiele ma wspólnego z kartografią pierwszej połowy XX wieku, nie wspominając już o renesansowej czy starożytnej. Jednak to właśnie cel istnienia nauki definiuje ją najściślej i w tym przypadku kartografia jest wspaniałym przykładem tego, jak na przestrzeni dziejów zmieniały się narzędzia i metody, a nauka coraz lepiej spełniała swoje zadanie, dochodząc niemal do perfekcji.

Górnictwo

Gru-15th-2010

Na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale górnictwo jest właśnie tą nauką techniczną, jakiej zawdzięczamy obecny kształt świata. To właśnie nauka, a nie bezpośrednio polityka, kształtuje jego oblicze. A że z górnictwem zawsze związane były spore możliwości finansowe, jest to nauka ważna, ale jednocześnie bardzo delikatna. Zazwyczaj mówiąc o górnictwie mamy na myśli wydobycie węgla z kopalń podziemnych. To jednak tylko cząstka tego, czym się górnictwo zajmuje.
Zacznijmy od tego, że przed wydobyciem należy zasoby zlokalizować. Zasadniczo zajmuje się tym geodezja, ale to właśnie wiedza z zakresu górnictwa pozwala na pewniejsze ustalenie miąższości czy jakości złoża. Już więc na tym poziomie górnictwo wymaga również sporej wiedzy z zupełnie innej dziedziny, a na tym problemy bynajmniej się nie kończą. Po zlokalizowaniu zasobów trzeba do nich przecież dotrzeć i to właśnie górnictwo razem z inżynierią materiałową, statyką, informatyką i wieloma innymi naukami tworzą razem siłę, która pozwala projektować i przygotowywać maszyny: wiertła, koparki, windy do wyciągania urobku i całą masę innych. Tu jednak zauważyć warto, że pod tym względem węgiel, który u nas jest symbolem górnictwa, jest „prosty” do wydobycia. Wystarczy oddzielić węgiel od kamieni i posortować na różne gatunki. Niektóre jednak surowce, takie jak rudy metali, ropa naftowa czy paliwa jądrowe wymagają po wydobyciu także dalszej obróbki i tu także górnictwo ma sporo do zrobienia. Nie jest tak, że kopaliny wydobyte na powierzchnię stają się nagle domeną wyłącznie mechaniki czy inżynierii.
Teraz jeszcze jeden przykład na wiele zastosowań technologii górniczych. Wymagają ich bowiem takie prace jak budowa tuneli drogowych czy podziemnych magazynów. Bardzo istotnym działem górnictwa, o którym jednak często się zapomina, jest przygotowywanie zasad bezpieczeństwa pracy. Jest to jedna z nielicznych nauk, która aktywnie tworzy i modyfikuje własne zasady bezpieczeństwa w tak szerokim zakresie, a to wynika oczywiście z faktu, że górnictwo jest też jedną z najbardziej niebezpiecznych prac.

Elektronika

Lis-23rd-2010

Idę o zakład, że w każdym polskim domu jest jakiś elektroniczny gadżet. Nie ma też takiej dziedziny życia, w jakiej elektronika nie mogłaby już niczego poprawić. Bo przecież, jak każda nauka, również elektronika ma za zadanie opracowywać i wytwarzać przedmioty i technologie, które będą nas w różnych sytuacjach wspomagały. Najpopularniejsze urządzenia elektroniczne to radia, zegarki na rękę czy komputery, ale elektronicznie sterowane są także niektóre pojazdy, systemy inteligentnych budynków i jeszcze bardziej egzotyczne technologie.
Można więc z tego wysnuć wniosek, że elektronika nie jest nauką elementarną. Rzeczywiście, bez osiągnięć matematyki, informatyki czy nawet technologii materiałowej lub ergonomii, elektronika, jeśli w ogóle by istniała, miałaby zupełnie inną twarz.
Najściślejsza z definicji elektroniki jako nauki mówi, iż jest to dziedzina wiedzy, która zajmuje się wytwarzaniem i przetwarzaniem informacji, przy czym informacja ta jest zapisana w postaci impulsów i pól elektromagnetycznych. Brzmi to skomplikowanie i rzeczywiście takie jest, a jednak elektronika jest nauką stosunkowo młodą, która wyrosła na gruncie radioodbiorników z okresu I Wojny Światowej. Rozwój elektroniki zdecydowanie przyspieszał z każdym kolejnym jej odkryciem, ponieważ wiele układów elektronicznych stosowanych jest właśnie do opracowywania bardziej wydajnych układów elektronicznych. Nie jest to jednak, jakby się mogło wydawać, nauka działająca głównie na rzecz własnego rozwoju- każda dziedzina życia wymaga rozwiązywania nieco innych problemów i w tym celu konstruuje się zupełnie niepodobne do siebie układy elektroniczne. Jednak ich konstrukcja wymaga także zupełnie innych narzędzi, a ponieważ te często również są sterowane elektronicznie, powstaje układ, w którym elektronika asymiluje produkty uboczne własnej działalności.
A w jakiej postaci spotykamy się na co dzień z elektroniką? Przede wszystkim w postaci układów elektrycznych biernych i aktywnych, a więc składających się jedynie z oporników, kondensatorów, przewodników, półprzewodników i tym podobnych elementów. Poza tym często korzystamy z technologii optoelektronicznej- tu zalicza się wszystkie lasery i światłowody. Rzadziej natomiast mamy do czynienia z układami akustoelektronicznymi i fotonicznymi. Zazwyczaj mają one wysoce specjalistyczne zastosowania, ale ich przykładem może być pospolity czujnik ruchu.

Architektura

Paź-19th-2010

Bazylika w LicheniuArchitektura jest jedną z najpopularniejszych, a zarazem najstarszych nauk technicznych. Początki architektury jako nauki toną w mrokach dziejów, a jej wytwory do dziś stanowią wyraz poglądów, zjawisk i kultur a także pomysłowości. Podążając za słownikiem języka polskiego dowiedzieć się można, że zadaniem architektury jest projektowanie i wznoszenie budynków i innych obiektów przestrzennych o różnorodnych celach. Jest to definicja bardzo ogólna, ale taka być musi, aby ująć wszystkie zadania architektury. Dziś zresztą architektura nie jest samodzielną nauką- zazwyczaj zalicza się ją jako jedną dziedzinę wiedzy technicznej łącznie z urbanistyką, czyli nauką o przestrzeniach miejskich.
Wróćmy jednak do architektury jako takiej. Wznoszenie jakichkolwiek konstrukcji przestrzennych wymaga ogromnej wiedzy. Nawet najprostsze budowle, których zdecydowanie nie zaliczamy do cudów architektury, wskazują nam na złożoność problemu. Posuwając się do skrajności, nawet szałas, będący skądinąd przejawem architektury, stoi tylko dlatego, że do jego budowy wykorzystuje się odpowiednie materiały i technologie, choć w tym przypadku słowo to jest nieco na wyrost. Jednak są to dokładnie te same problemy, z jakimi zetknąć się musieli średniowieczni konstruktorzy zamków i warowni, budowniczowie gierkowskich blokowisk, twórcy stadionów na Euro czy z jakimi będą borykali się konstruktorzy podniebnych miast lub- nawet- obiektów na innych planetach. Dlaczego sięgam po tak absurdalne przykłady? Dlatego, żeby unaocznić, jak bardzo architektura jest nam bliska i jak szerokie ma zastosowanie. Jej tworem jest praktycznie każda budowla, nie wyłączając nawet wąskich osiedlowych uliczek czy zwyczajnych domów. O architekturze jednak mówi się głównie w kontekście wielkich jej osiągnięć czy imponujących budynków, jak na przykład most nad cieśniną Gibraltarską czy budynek olimpijskiej pływalni w Londynie albo gmach opery w Sydney czy Statua Wolności. Dzieła architektoniczne powstające na deskach kreślarskich najbardziej znanych światowych pracowni projektowych budzą uzasadniony zachwyt, ale nie można nie wspomnieć o tym, że architektura korzysta z dorobku innych dziedzin wiedzy, na przykład inżynierii materiałowej. Największym zaskoczeniem dla wielu może być jednak fakt, że architektura nie istniałaby, gdyby nie filozofia, psychologia czy nauki ekonomiczne.

Informatyka

Wrz-25th-2010

Informatyka to nauka techniczna, która od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nierozerwalnie związana z innymi dziedzinami wiedzy i bardzo zróżnicowana, wciąż przyciąga nie tylko młodych ludzi, którzy właśnie w informatyce upatrują szansy na znalezienie ciekawej, praktycznej i bardzo dochodowej pracy. Wielu studentów informatyki po głębszym poznaniu tej dziedziny stwierdza, że informatykę rozumieli do tej pory nieco inaczej. Wszystko to dlatego, że informatyka jako nauka mająca setki praktycznych zastosowań, wymaga umiejętności i wiedzy z najróżniejszych dziedzin, a także zajmuje się bardzo różnorodnymi zagadnieniami. Należy wspomnieć, że tworami informatyki są dwa nierozłączne elementy każdego stanowiska komputerowego: sprzęt i oprogramowanie, które jednak są przecież czymś zupełnie różnym.
Zgodnie z definicją informatyki, jej głównym polem zainteresowań jest informacja. Chodzi tu zarówno o kontekst gromadzenia, jak też przetwarzania informacji i to niekiedy nadzwyczaj złożonych. W ramach tej właśnie dziedziny wiedzy projektuje się, buduje i udoskonala oraz wprowadza na rynek systemy zarządzania informacjami. Wprawdzie większości z nas gry komputerowe nie kojarzą się z informacją jako taką, ale w gruncie rzeczy są tylko wizualnym odzwierciedleniem pewnych matematycznych modeli, a więc tego, co większość ludzi przeraża. Informacja może mieć więc różne formy, a zadaniem informatyki jest umożliwienie przetworzenia każdej z nich w formie dającej się opracować.
Informatyka jest dziedziną wiedzy, która zmienia nasze życie od strony praktycznej. Niektóre z działów informatyki tworzą rzeczywistość, którą a priori przyjmujemy za „normę”- webmastering, administracja sieciowa, programowanie czy grafika komputerowa. Wszystkie one jednak bazują na podstawach teoretycznych stworzonych przez matematykę, której częścią była początkowo cała informatyka, a także szeroko rozumianą informatykę teoretyczną, a więc technologię informacyjną, teorię informacji i inne.
Wiele źródeł w różny sposób dzieli informatykę na działy i gałęzie. Każdy z tych podziałów jest jednak swoistym artefaktem i nie daje pełnego obrazu rozległości tej dziedziny wiedzy, jednak dla celów porządkowych i praktycznych podziały te są cytowane także przez poważne źródła naukowe, choć często wyznaczenie wyraźnych granic pomiędzy nimi nie jest możliwe.

Podział nauki i nauki medyczne

Cze-1st-2010

Podział nauki

Jakie dziedziny może mieć nauka? Czy nauka w ogóle dzieli się na jakieś dziedziny? No, nauka… Nauka jest pojęciem niezwykle szerokim i zawierającym w sobie bardzo wiele pojęć z bardzo wielu dziedzin… no właśnie, czego? Nauki właśnie…  Naukę możemy podzielić na wiele dyscyplin a te jeszcze na bardziej konkretne gałęzie. Do większych jednostek możemy zaliczyć nauki medyczne, nauki humanistyczne, nauki techniczne, matematyczne… Jest ich naprawdę wiele, jednak nie powinno to dziwić biorąc pod uwagę różnorodność otaczającego nas świata i mnogość zjawisk, jakie w nim zachodzą. Opisanie ich za pomocą jednej nauki, byłoby wręcz niemożliwe – stąd naturalnie wyodrębniły się oddzielne gałęzie nauk i sztuk – gdyż istnieją także dziedziny sztuki – sztuki filmowe, sztuki plastyczne oraz sztuki muzyczne. Oczywiście w każdej z nich wyróżnia się także szereg pomniejszych dyscyplin. Wszystkie one składają się na jedną dużą gałąź nauki i wspólnie dopełniają do całości, dając pełny obraz tego, czym się zajmuje.

Nauki medyczne

Nauki medyczne dotyczą tego wszystkiego, co dotyczy człowieka i jego chorób, a także sposobów ich leczenia. Zaliczają się do nich wszystkie testy laboratoryjne, które trzeba przeprowadzać, by testować nowe leki. Należą do nich także testy na zwierzętach, które teraz się ogranicza, ale mimo wszystko nie ma lepszego sposobu badania wpływu leków na organizm żywy niż testy na nim. Nauka medycyny polega przede wszystkim na testowaniu, badaniu wpływu na żywy organizm i na testach. Rozwój medycyny nieodłącznie wiąże się z poświęcaniem pewnych jednostek dla dobra ogółu, chociaż budzi to nieraz duże kontrowersje. Nauki medyczne jednak wszystkie składają się  na to, by skutecznie leczyć i zwalczać wszelkie choroby dotykające ludzi i właściwie nie tylko. Dzięki temu lekarze mają większe możliwości leczenia i łatwiej im to przychodzi, a my możemy cieszyć się lepszym zdrowiem. Nauki medyczne skupiają wokół siebie wiedzę z wielu innych dziedzin nauki tak, by mieć pełniejszy obraz tego wszystkiego. Wykorzystują również najnowsze osiągnięcia.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.