Studniówka – dawniej i dziś :)

Gru-30th-2010

Okres nauki, zwłaszcza w szkole średniej, to jeden z najsympatyczniejszych etapów naszego życia. Do takiego wniosku dochodzimy dopiero po wielu latach, kiedy potrafimy spojrzeć na to wszystko z perspektywy czasu. W okresie edukacji, traktujemy to, jako zło konieczne. Szkoła średnia, powolnymi krokami wprowadza nas w dorośle życie. Po jej zakończeniu, część podejmie pracę, a reszta będzie się jeszcze dalej kształciła. Przełomowym momentem w naszej edukacji, jest wyczekiwana przez wszystkich studniówka. To nasz pierwszy, prawdziwy bal i organizowany jest zazwyczaj z wielka pompą. Gorączkowo poszukujemy odpowiedniego stroju, wybieramy osobę, która będzie nam towarzyszyła podczas zabawy, ale i przy okazji uświadamiamy sobie, że tak niewiele pozostało nam do egzaminu dojrzałości. Studniówki organizowane są zazwyczaj w styczniu, lub na samym początku lutego, a od tego czasu niewiele pozostanie na naukę, aby dobrze zdać przyszłą maturę. Pierwszy, zatańczony przez nas polonez w życiu, będzie niezapomniany do końca życia.

Patrząc na własne dzieci i jednocześnie wspominając swoją szkolę, dostrzegamy ogromne różnice. Mogły pozostać te same budynki, te same klasy i nawet dzienniki niewiele się zmieniły, ale cala reszta przeszła ogromną metamorfozę. Zaletą dawnych szkól był to, że przez wiele lat dzieci mogły korzystać po sobie z podręczników; przechodziły one z ucznia na ucznia, albo podarowane, albo odsprzedane. Krążyły w obiegu tak długo, do póki wszystkie kartki nie łatały luzem. Nie było wtedy zerówki, a edukację rozpoczynało się od rysowania szlaczków w zeszytach. Trudno stwierdzić, czy dzieci były inne, czy nauczyciele byli inni, ale z pewnością znacznie łatwiej było utrzymać w karności czterdziestoosobową klasę. Dziecinne tornistry nie zarywały się pod ciężarem mnóstwa książek. Do jednego przedmiotu była jedna książka. Przychodzenie do szkoły z makijażem było nie do pomyślenia. Za najmniejszy jego ślad można było wylądować u dyrektora, a rodziców wzywano do szkoły. Można z pewnością stwierdzić, że w dawnych szkołach nie były widoczne różnice w zamożności rodziców, a od dzieci wymagało się jednakowych fartuszków, które od niedawna znowu powróciły do łask.

Uczelnia – Czas na wyprawkę!

Gru-27th-2010

Uczelnia jest to rozdaj placówki. Na uczelnie odbywają się głownie szkolenia i zajęcia dla studentów. Uczelnie dzielimy na dwie podstawowe grupy, czyli na uczelnie państwowe i prywatne. Te pierwsze maja zazwyczaj wyższy poziom oraz wymagania z kolei te drugie należy opłacać z własnej kieszeni. Uczelnie mogą proponować zjazdy w trybie dziennym lub zaocznym. Dzienny oznacza studiowania w całym tygodniu natomiast zaoczny tryb jest dobry dla ludzi pracujących, ponieważ zjazdy są, co dwa tygodnie i tylko w weekendy. Na obu typach uczelni należy zaliczać egzaminy, ponieważ to one stanowią podstawę wystawiania ocen. Na uczelniach obowiązuje system punktowy, czyli każda ocena ma swoje odpowiednik w punktach dopiero zaliczenie ich gwarantuje przejście na następny rok. Uczelnie zazwyczaj są dużymi budynkami, ponieważ muszą posiadać odpowiednią ilość miejsc dla swoich studentów, czyli sale wykładowe oraz aule, na których odbywają się wykłady. Wszystkie pomieszczenia powinny być dostosowane do potrzeb studentów.

Wyprawka jest to zestaw przedmiotów który jest niezbędny. Wyprawki bywają rożne i każda ma swój cel w tym wypadku jest nim zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty. Szkoła podstawowa jest zupełnie innym typem szkoły niż przedszkole ponieważ tutaj dziecko nie spędza większości czasu na zabawie tylko na tym żeby zdobywać coraz to nowsze wiadomości. Aby przychodziło mu to z łatwością powinien posiadać odpowiednie przedmioty do tego celu czyli przede wszystkim zeszyty po to aby moc notować w nich rożne wiadomości. Wszystkie rzeczy z wyprawki dziecko przechowuje i zabiera ze sobą w razie potrzeby do szkoły ponieważ jego dzień nauki podzielony jest na kilka przedmiotów co więcej jeśli ma akurat dany przedmiot to wtedy pakuje go do tornistra dzięki czemu łatwiej jest rzeczy przenieść z miejsca na miejsce. Plecak jest dość duży dlatego oprócz zeszyto i wyposażenia mieszczą się do niego również śniadania i buty na zmianę. Dziecka nie należy jednak zbytnio obciążać ponieważ może odbić się to na jego postawie.

Indeks, obrona prac dyplomowych i magisterskich

Gru-2nd-2010

Indeks jest to rodzaj książeczki. Najprościej mówiąc przypomina on małą wersje książki lub dzienniczka, chociaż to drugie określenie jest bardziej trafne. Indeks jest przedmiotem, do którego wpisywane są oceny studenta. Indeksy zazwyczaj mają bardzo zbliżoną wersję, ponieważ prawione są w twardej okładce o zielonym kolorze. Indeksu student nie nosi ciągle przy sobie, ponieważ jest on zbędny tak naprawdę oceny są do niego wpisywane tylko w trakcie sesji jest

to dość trudne zajęcie dla wykładowcy, jaki dla studenta, ponieważ trzeba długo czekać na swoją kolej. Spowodowane jest to faktem ze wykładowcy mają wielu studentów i nie są w stanie szybciej pracować, jeśli nie zdążymy dokonać wpisu w określonym czasie wtedy musimy czekać na kolejny zjazd. Indeksy zazwyczaj maja swoje termin, czyli datę, której nie można przedłużyć, ponieważ wtedy płaci się karę pieniężną i to dość wysoka. Indeksy są dzienniczkiem, w którym zgaduje się zawsze zdjęcie oraz rodzaj uczelni następnie w wolne miejsca wpisuje się przedmioty i wykładowców pozostawiając miejsce na ocenę.

Obrona jest to zakończenie studiowania. Obrona zawsze jest pod koniec trzeciego lub piątego roku nauczania wszystko zależy od tego ilu letnie mamy studia. Obrona jest to rozdaj zadanie stawianego przed studentem, ponieważ w momencie, kiedy napisze on swoją prace to później musi ją jeszcze obronić, czyli odpowiadać na zadawane pytania. Obronę zawsze wytycza recenzent, ponieważ to on musi wszystko ustalić wcześniej. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi nasz recenzent oraz dwie obce osoby. Każda z tych osób zadaje pytania z pracy, ale nie tylko, ponieważ obecnie zadawane są również pytania z seminarium. Zadawane są one po to, aby sprawdzić czy student pisał pracę sam i jak zna problem swojej pracy. Na podstawie tych wypowiedzi są wystawiane oceny. Ocena nie jest jednak jednostkowa, ponieważ jest zbiorem oceny ze średniej oraz oceny z odpowiedzi na zadawane pytania. Do obrony trzeba się dobrze przygotować, czyli opracować i przestudiować swoją prace i dodatkowo opanować pytania, ponieważ większość znamy już wcześniej.

Seminarium a egzaminy

Wrz-2nd-2010

Seminarium jest to rozdaj zjazdu. Seminarium jest bardzo ważnym elementem nauki, ponieważ w tym czasie student uczy się pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej. Seminarium występuje w bardzo specyficznym czasie czyi, kiedy uczeń kończy trzeci rok nauki lub na koniec pitego roku. W tym czasie dostaje promotora, czyli osobę, która daje mu rady i pisze pracę. Na seminarium naturalnie tylko słucha i próbuje się dostosować do wskazówek, ponieważ dopiero w domu student wykonuje całość pracy i wtedy przynosi ją na seminarium do sprawdzenia. Seminaria nie są miłym doświadczeniem, ponieważ recenzent stale zmienia swoje poglądy, co wpływa na czas pisania takiej pracy. Nawet, jeśli zatwierdzi jakąś część to po pewnym czasie zawsze może z niej zrezygnować taki stan rzeczy jest spowodowany zbyt wielkimi grupami. Na seminarium rozstrzygane są podstawowe kwestie, czyli wybór tematu oraz dokonanie przybliżonej wersji naszej pracy, czyli jak ma się ona prezentować w całości. Seminarium nie jest obowiązkowe, ale warto na nie uczęszczać, ponieważ samemu nie jest się w stanie napisać pracy.

Egzamin to inaczej rodzaj sprawdzianu. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiadomości ucznia. Egzaminy na uczelniach wyższych nie odbywają się ciągle tylko podczas sesji jest to wydzielony czas na tego typu zajęcia, czyli moment, w którym wszyscy są egzaminowani. Sesja przypada zazwyczaj w dwóch terminach, czyli dzielimy ją na sesję letnią i zimową w czasie tego okresu należy zaliczyć wszystkie egzaminy. To jak wygada egzamin zależy przede wszystkim od wykładowcy, czyli jeśli on sobie tego życzy wtedy musimy pisać egzamin lub odpowiadać ustnie. Egzaminy są bardzo ważne, ponieważ zaliczenie ich gwarantuje przejście na kolejny etap edukacji. Egzaminy mogą odbywać się w różnych miejscach, czyli nie tylko na sali, ale też na auli tam są dogodniejsze do tego celu warunki. Na auli jest dużo miejsca wiec można swobodnie wszystkich rozsadzić tak, aby nie siedzieli blisko siebie. Za każdą próbę ściągana są wyciągane konsekwencje, ponieważ wykładowcy nie tolerują tego typu zachowania. Czas egzaminów zwykle nie przekracza godziny

Stopnie i sale naukowe

Lip-27th-2010

Każdy naukowiec, który chce robić karierę na uczelni po drodze dostaje stopnie naukowe, które są nagrodą za trud włożony w swoje badania. Pierwszym stopniem, który pozwala studentowi na rozpoczęcie kariery naukowej jest tytuł magistra. Jest to tytuł nadawany każdemu studentowi, który kończy studia obroną własnoręcznie napisanej pracy magisterskiej. Posiadając tytuł magistra człowiek może zakończyć studia i szukać pracy, lub je kontynuować, zostając doktorantem. Taka osoba podczas studiów doktoranckich musi pisać prace doktorancką na która ma przeznaczone kilka lat i do tego prowadzić ćwiczenia ze studentami swojego wydziału. Kiedy już obroni tytuł doktora, następnym krokiem jest habilitacja, czyli stanie się niezależnym badaczem uczelni. Kolejnym etapem po habilitacji jest tytuł profesora, który daje wielki prestiż osobie tak tytułowanej a także szacunek we wszelkich instytucjach naukowych. Profesor jest osobą publiczną. Reprezentuje on uczelnie na terenie całego świata naukowego i nie tylko.

Każda szkoła i uczelnia powinny być wyposażone w specjalistyczne sale naukowe, które pozwoliłyby uczniom na przełożenie nauki teoretycznej na stronę praktyczną. Sala informatyczna powinna zawierać komputery, które powinny służyć uczniom do nauki. Sala biologiczna powinna być wyposażona w wszelkiego rodzaju mikroskopy i inne urządzenia, które pozwalają poznać świat roślin i zwierząt na własne oczy. W Sali historycznej powinno być miejsce na eksponaty sprzed lat, które pokazują w jakich czasach żyli dawniej ludzie. Za pomocą jakich narzędzi pracowali, w co się ubierali i jak spędzali czas wolny od pracy. Sale naukowe spełniają bardzo ważna rolę w życiu każdej placówki edukacyjnej. Zachęcają one młodzież do zajęcia się nauka w sposób poważny i nierzadko zawodowy. Niejeden wielki odkrywca swoje początki zaczynał w podobnej sali, gdzie za pomocą prostych urządzeń laboratoryjnych dokonywał prawdziwych odkryć, który w przyszłości zaowocowały wynalazkami, które poprawiły kondycję człowieka  na tle całej jego ewolucji.

Nauka teoretyczna, a nauka praktyczna

Lip-12th-2010

Nauka teoretyczna, to nauka którą można wykonywać bez praktycznego zastosowania. Przykładem takiej nauki jest nauczanie w szkole podstawowej. W popularnie zwanej podstawówce dzieci uczą się o matematyce, biologii, geografii i innych dziedzinach nauki w sposób teoretyczny. W ten sposób poznają podstawy nauki, które potem pozwolą im wybrać dla siebie najlepszą drogę dla praktycznego rozwijania swoich zainteresowań. Nauka teoretyczna bardzo wielu ludziom kojarzy się z nudą, ponieważ głównie polega ona na zdobywaniu wiedzy za pomocą literatury. Tak jest w istocie, ale zdobywanie wiedzy w ten sposób też może być fascynujące. Weźmy na przykład literaturę. Historycy literatury poznają świat dawnych pisarzy tylko i wyłącznie na postawie zapisanych dokumentów, którymi są książki, czy pamiętniki. Taką prace można porównać do zawodu detektywa, który prowadzi śledztwo za pomocą kart zapisanych ksiąg. Szuka w nich dowodów za pomocą których składa swoje teorie w jedną spójną całość która czasem jest wielkim odkryciem.

Nauka praktyczna jest o wiele bardziej atrakcyjniejsza dla człowieka od teoretycznej. Dzieje się tak ponieważ praktyka zapewnia nam to, ze możemy dotknąć i doświadczyć na własnej skórze tego co jest w teorii. Czyli jeżeli ktoś zaprojektuje maszyną która potrafi wwiercić się w ziemię na głębokość trzystu metrów, to nauka praktyczna pozwoli zbudować taką maszynę i wykorzystać ja w pracach ziemnych. Na studiach bardzo często oprócz teorii prowadzone są zajęcia praktyczne w salach laboratoryjnych lub w terenie. Studenci geografii zdobywają wiedzę teoretyczną w murach uczelni, ale później wyjeżdżają na wiele wypraw w celu zaobserwowania tego wszystkiego na własne oczy. Od pewnego czasu w szkołach podstawowych nacisk również kładzie się na nauki praktyczne. Organizowane są często wycieczki. Do szkół przyjeżdżają naukowcy i przedstawiciele różnych dziedzin nauki po to aby zachęcić dzieci praktyczną stroną nauki do poświęcenia się dla dobra ludzkości co zaowocować może w przyszłości nowoczesnymi wynalazkami.

Nauka życia i latania

Cze-19th-2010

Ponoć najtrudniejszą nauką jest dla każdego człowieka nauka życia, czyli pokonywanie przeszkód, które stają na naszej drodze prawie każdego dnia. Nauki życia uczymy się od najmłodszych lat. Pierwsze lekcje dostajemy od rodziców, którzy uczą mas jak rodzić sobie w życiu tak aby nie zostać w tyle. Rodzice uczą nas pierwszych słów, później pomagają stanąć na równe nogi. A gdy już jesteśmy na tyle duzi, żeby iść do przedszkola wysyłają nas do instytucji w której razem z innymi dziećmi uczymy się życia od praktycznej i teoretycznej strony. Nauka życia towarzyszy nam przez cały czas. Żyć uczymy się nie tylko w szkole. Najlepiej widać to na podwórku podczas zabaw z innymi dziećmi. Zabawa jest najlepsza formą nauki, ponieważ pozwala ona nam na zlikwidowanie nudy, która zabija wszelką naukę. Dzieci grając w różne gry uczą się jak współpracować w grupie, oraz jak organizować strategię która pozwala nam na odnoszenia zwycięstwa. Nauka życia zaczyna się na najmłodszych lat i kończy razem z nasza śmiercią.

Bardzo wielu lud będąc dzieckiem pragnie wzbić się w powietrze i latać. Dla tych którzy zachowują te marzenia do dorosłości stają się one pasją, którą mogą realizować poprzez naukę. Dawniej latanie było sferą tylko i wyłącznie marzeń. Dziś latać może każdy. Wystarczy tylko trochę nauki i wysiłku, żeby wzbić się w powietrze za pomocą ogromnych samolotów lub mniejszych szybowców lub paralotni. Jednak, żeby zostać zawodowym pilotem trzeba wykazać się wieloma cechami, które pozwolą nam zasiąść za sterami podniebnej maszyny. Pilot samolotu, a w szczególności wojskowych musi być bardzo zdrową osobą, ponieważ przeciążenia, którym jest poddawany podczas lutu mogą mieć bardzo zły wpływ na ewentualne nasze defekty zdrowotne. Przysłowiowy pilot powinien być zdrowy jak koń. Latanie jest bardzo odpowiedzialną praca w której nawet najmniejszy błąd może kosztować pilota utratę życia. Dlatego chcąc startować na zawód pilota należy się wcześniej porządnie przebadać, aby nauka latania była dla nas możliwa.

Szkoły wyższe

Cze-4th-2010

Obecnie oferta naukowa jest bardzo rozbudowana. W zakresie studiów wyższych wybór jest praktycznie nieograniczony. Oczywiście ciągle największą popularnością cieszą się uczelnie państwowe. Prawdopodobnie renoma jest tylko jednym z czynników. Drugim niewątpliwie jest to, że można się w nich uczyć za darmo. Oprócz tego jest też całe mnóstwo prywatnych szkół wyższych. Tutaj już sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Mianowicie cieszą się one bardzo różną reputacją. Te, o których krążą po mieście niewybredne żarty należałoby omijać szerokim łukiem. Mimo wszystko, ciągle jednak mają one swoich wiernych studentów. Jest też grupa zupełnie przeciętnych szkół wyższych, które wyróżniać się mogą jedynie specyficznymi kierunkami. Poza tym istnieje też kilka szkół wyższych w kraju, które cieszą się autentyczną renomą. Trudno się do niech dostać. Za to uzyskanie ich dyplomu otwiera wiele drzwi, również tych do dobrze płatnej i ciekawej pracy. Najczęściej studia tam nie należą do najtańszych, ale warto w nie zainwestować.

Czas studiów ponoć jest jednym z najprzyjemniejszych okresów w życiu. Prawdopodobnie faktycznie tak jest, chociaż jak się to powie studentowi fizyki jądrowej albo medycyny, to może mieć na ten temat dość odmienne zdanie. No chyba, że w pełni akceptuje, a nawet uwielbia to, że ciągle musi się uczyć i kompletnie na nic nie ma czasu. Większość studentów jednak w czasie semestru ma sporo wolnego czasu. Przykro by było go po prostu zmarnować, dlatego zaczynając studia lepiej się zastanowić, jak ten nadmiar czasu dobrze wykorzystać. Jedną z opcji jest włączenie się w intensywne badania naukowe lub przystąpienie do koła naukowego. Można też odbyć bezpłatne praktyki czy staże, które później staną się cennym punktem w naszym CV. Poza tym niezłym pomysłem jest uczenie się języków obcych. Można również podjąć drugi kierunek studiów, który skutecznie wypełni nam wolny czas. Jednak to jest dobra opcja wyłącznie w przypadku, gdy jesteśmy absolutnie pewni, że sobie poradzimy. Jeśli nie, to lepiej zająć się czymś mniej absorbującym, ale podobnie rozwijającym.

Nauki przyrodnicze i medyczne

Cze-1st-2010

Nauki przyrodnicze to jedne z ciekawszych dziedzin jakie można obecnie studiować. Najczęściej wiążą się z licznymi badaniami i eksperymentami. Często także z pracą w terenie. Studiów z ich zakresu nie spędza się wyłącznie na sali wykładowej czy w bibliotece. Poza solidną porcją teorii, ma się też możliwość sprawdzenie wielu rzeczy w praktyce. Czasami wymaga to na przykład włóczenia się w kaloszach po łąkach czy dłuższych wycieczek za miasto, więc strój galowy i buty na obcasach obowiązują tam wyłącznie w czasie sesji. Poza tym student nauk przyrodniczych to raczej człowiek w sportowym stylu nieobawiający się wyzwań, ale też skrupulatny i cierpliwy. W końcu na wyniki niektórych badań musi trochę czekać. Studia przyrodnicze nie są dla każdego. Może je natomiast studiować ten, kto faktycznie jest przyrodą zafascynowany i kto ma autentyczną pasję badacza. Dobrze by przy tym również nie bał się wyzwań i był gotów bez mrugnięcia okiem pobrudzić się na badaniach terenowych, po to, by zdobyć najlepsze próbki.

Medycyna i wszystkie okołomedyczne studia są wyłącznie dla wytrwałych. Tam nie utrzyma się nikt, kto nie pracuje systematycznie i kto nie ma prawdziwej pasji. Na studiach medycznych trzeba sporo znieść i mowa tutaj nie tylko o morderczych egzaminach i kolokwiach. Bo są też bariery, które trzeba w sobie przełamać. Jedną z nich jest praca w prosektorium i uczenie się na zwłokach, a także na preparatach zwierzęcych. Kiedy się przejdzie naukę teorii szybko okazuje się, że tak naprawdę jest się na początku drogi. Zazwyczaj kubeł zimnej wody spływa na adepta nauk medycznych po pierwszym kontakcie z pacjentem. Wówczas okazuje się, że to wszystko o czym czytało się w książkach w konfrontacji z rzeczywistością nie wystarcza. Pewnie dlatego, że to takie trudne studia medyczne i uzyskanie uprawnieni do wykonywania zawodu trwa tak długo. Niemniej satysfakcja z ukończenia takiej nauki jest ogromna. W końcu nie każdy absolwent studiów wyższych może powiedzieć, że teraz oto zdobył uprawnienia do ratowania ludzkiego życia.

Badania i koła naukowe

Maj-29th-2010

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że uczelnie to tylko takie instytucje, w których wyłącznie się studiuje. Oczywiście są i takie, w większości jednak oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi się także badania naukowe. Mogą one mieć bardzo różnych charakter, który jest w największym stopniu zależny od profilu uczelni. Zatem na przykład na uczelniach technicznych znajdą się zespoły naukowców pracujących nad nowej generacji robotami. Natomiast na uczelni ekonomicznej pracownicy zajmą się raczej opracowywaniem teorii dotyczących powiedzmy kryzysu, które powstaną w oparciu analizy konkretnych danych. Z kolei uczelnie medyczne będą prowadziły badania naukowe nad zwalczaniem chorób lub opracowywaniem nowych leków. O tym, że praca naukowca to przede wszystkim badania powinien pamiętać każdy, kto ma ambicje pozostać na uczelni. Dydaktyka i praca ze studentami jest oczywiście bardzo istotna, ale działania badawcze są również ważne i co więcej mogą się one przekładać na rzeczywistą kondycję społeczeństwa.

Jeżeli studenta ponadprzeciętnie interesuje to, co studiuje zawsze może rozwijać swoją pasję w ramach działalności swojego koła naukowego. Zresztą nie ma też reguły, co do tego, że nie można na przykład przystąpić do koła naukowego w ramach zupełnie innej dziedziny. Tak czy inaczej, są takie studenckie instytucje, które pozwalają na rozwijanie naukowych zainteresować. Najczęściej w ramach kół naukowych są prowadzone różne projekty. Wybór jest spory, więc można znaleźć coś dla siebie. Poza tym w większości kół jest też podział na sekcje, które mają swoje konkretne specjalizacje. Często też koła zajmują się na przykład organizacją konferencji studenckich, w czasie których można poznać młodych naukowców z innych uczelni, a także z innych miast, a nawet krajów. Poza tym mogą one mieć również swoje czasopisma naukowe, które dają studentom możliwość publikowania sowich prac. Zatem jest to też dobre miejsce startu w karierę naukową. Zwykle na uczelni zostają osoby, które aktywnie działały w tego typu instytucjach.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.