Nauka przez całe życie i nauka jako proces edukacji

Lut-28th-2011

Nauka przez całe życie

Słowo nauka funkcjonuje w naszym życiu w odniesieniu do wielu jego sfer. To wieloznaczne słowo, które może oznaczać zarówno sposób zdobywania wiedzy, czyli długotrwały proces edukacji, jaki podejmujemy od najmłodszych lat. Oznacza również sposób przyswajania i percypowania świata i ten problem należy odnieść do biologicznego rozwoju człowieka. Nauką nazywamy również pouczenia ze strony starszych zazwyczaj od nas osób, co nie zawsze nam się podoba, bo rzadko kto lubi z nas wysłuchiwać rad rzekomo bardziej doświadczonych od nas. Naukę można odnieść też do rad pozytywnych ze strony przyjaciół. Nauką nazwiemy również kazanie księdza w kościele, zatem zamiennie możemy użyć w takim kontekście słowo ?nauka? jako katecheza. Nauka to przed wszystkim dziedzina, a zatem część kultury, którą w tym konkretnie bada się konkretną metodą naukową. Nauką będzie zatem przedmiot taki jak fizyka, matematyka itp.. Na tym słowie opiera się nasze funkcjonowanie w świecie, w życiu codziennym i przede wszystkim w społeczeństwie.

Nauka jako proces edukacji

Nauka jako proces edukacji zaczyna się w kontekście przyjętego systemu szkolnictwa w Polsce w wieku sześciu lat. Wtedy wówczas dziecko posyła się do klasy zerowej, która traktuje się jako wstępny etap edukacyjny, klasa zero stanowi pewnego rodzaju podłoże, wstęp do przyszłej edukacji dziecka. Ma na celu wypracowanie podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia, które będę sukcesywnie rozwijane później. Często rodzice decydują się z uwagi na szczególne uzdolnienia i umiejętności swojego dziecka zapisują od razu do klasy pierwszej. Opinie na temat takiego postępowania są różne: pozytywne i negatywne. Do znacznych korzyści w perspektywie dzisiejszego wyścigu o lepszą karierę takie dziecko ma zapewniony lepszy start z uwagi na swój młodszy wiek i zdobycie wcześniej pełnego wykształcenia. Często bowiem pracownicy wymagają doświadczenia i wyższego wykształcenia już w wieku lat dwudziestu trzech. Taka droga możliwa jest tylko, gdy wcześniej zaczniemy edukację.

Metafory szkół alternatywnych i szkoła zarządzająca wiedzą

Lut-20th-2011

Metafory szkół alternatywnych

Pięknym zobrazowaniem celowości działania szkoły alternatywnej są trzy podstawowe metafory: ogrodu, orkiestry i fabryki. Każda z metafor opiera się na trzech głównych motywach przewodnich. Zatem w metaforze ogrodu wyróżnia się trzy fazy: dojrzewanie, kultywację i rozwój; w metaforze orkiestry: harmonię, wspólnotę i umiejętności indywidualne, natomiast w metaforze szkoły jako fabryki: porządek, konsekwencję i kontrolę jakości. Każda z metafor uwypukla proces zdobywania wiedzy potrzebnej do późniejszej egzystencji dziecka w społeczeństwie. Dziecko musi zatem zdobyć w szkole wiedzę niezbędną do dalszego funkcjonowania w życiu codziennym i na polu zawodowym. Wiedze zdobytą w szkole dziecko ma samo poszerzać. Zatem w szkołach alternatywnych dba się o to, by ukierunkować dziecko we właściwą stronę. Dziecko w takich szkołach uczy się uczyć, a nie podaje się gotową wiedzę w formie reguł i form, które bezwzględnie należy zapamiętać. Szczególna wartość w takich szkołach stanowi zatem dyskurs, a ni monolog nauczyciela.

Szkoły alternatywne możemy zatem inaczej nazwać szkołami zarządzającymi wiedzą, w których nacisk kładzie się przede wszystkim na kreujące metody rozwoju i pobudzenia do działania dziecka. Szkoła ma za zadanie rozbudzić uczniowskie zainteresowania, dać mu możliwość sytuacji dydaktycznej, w której sam będzie musiał odnaleźć właściwą dla siebie drogę. W tym systemie edukacyjnym dominują twórcze metody poszukiwawcze. Dziecku pozwala się na samodzielny wybór zajęcia i metody pracy. W takiej szkole dziecko może zatem indywidualnie się rozwijać, nie jest skazane na ogólne podporządkowanie się do panujących zasad. Szkoła zarządza informacją, która ma rozwinąć wiedzę ucznia i pobudzić go do działania. Jak wiadomo samodzielne podejmowanie decyzji wpływa również wychowawczo na dziecko, rozwija go moralnie. W momencie porażki, dziecko myśli o tym, co samo źle zrobiło i może o błąd winić wyłącznie siebie. Takie dzieci kształcą się w zasadzie same, co może być właściwie jedynym zastrzeżeniem skierowanym do takiego systemu edukacyjnego.

Kariera naukowa i dziedziny nauki

Sty-27th-2011

Kariera naukowa

Z nauką, oczywiście nauką w pełnym tego słowa znaczeniu, wiąże się kariera naukowa. Można poświęcić swoją wiedzę badaniom czyli sprawdzać teorie w praktyce i tworzyć? kolejne teorie. Tak mniej więcej wygląda kariera naukowa. Aby jednak taką w ogóle rozpocząć należy wykazać się na studiach. Nie można być tylko dobrym, czy nawet bardzo dobrym studentem. Aby rozpocząć prawdziwą karierę naukową należy być studentem wybitnym z wieloma osiągnięciami. W trakcie studiów należy brać czynny udział w konferencjach naukowych, wygłaszać referaty, pisać artykuły do pism branżowych i naukowych. Wszystko to pozwala na traktowanie nas jako osobę poważnie podchodzącą do nauki i chcącą się jej poświęcić. Tak, poświęcić to dobre słowo, bowiem w większości przypadków, na nauce zbytnio zarobić się nie da, choć oczywiście nie ma na to reguły. W tej kwestii interesującymi stawkami mogą pochwalić się naukowcy, którzy zajmują się techniką i wszelkimi innowacjami w tej sferze. Na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o płace w nauce, plasują się humaniści. Ich badania, choć potrzebne, nie przyczyniają się do znacznego rozwoju cywilizacji.

Dziedziny nauki

Nauka nie jest jednym wielkim ogółem wiedzy, ale dzieli się na poszczególne dziedziny. Jest ich bardzo wiele: matematyka, ekonomia, prawo, sztuki piękne, muzyka, technika itd. Dziedziny naukowe dzielą się na podkategorie np. technika na elektronikę, elektromechanikę itd. Te z kolei dzielą się dalej. W każdej z dziedzin nauki przeprowadzane są badania naukowe. Gdyby nie one nasza cywilizacja nie rozwijałaby się, a my nadal mieszkalibyśmy w jaskiniach i porozumiewali się poprzez pomruki, krzyki i inne jęki. Od badań naukowych zależy przyszłość, nie tylko przyszłość danej nauki, ale również przyszłość ludzi. Przykładem są badania naukowe w medycynie, które wciąż przynoszą ciekawe odkrycia, a przede wszystkim nowe leki na różne, często dotychczas śmiertelne choroby. O ileż zmniejszyła się nasza zachorowalność na różne wirusy! Kilka wieków wstecz zapalenie płuc skazywało człowieka na pewną śmierć. Dziś to choroba, z którą lekarze świetnie sobie radzą, podobnie jak z grypą, ospą, durem brzusznym czy zaćmą

Badania naukowe i nauczanie

Sty-4th-2011

Badania naukowe

Nauka jest efektem ludzkiej ciekawości, która całe szczęście jest ciągle cechą większości populacji. Badania naukowe przyczyniają się do ulepszania naszej rzeczywistości, wielokrotnie upraszczając życie i czyniąc je wygodniejszym. Telefon komórkowy, telewizor, pralka, czyli urządzenia bez których już nie wyobrażamy sobie dalszego funkcjonowania, to również efekty badań naukowych, dzięki którym powstały plany, konstrukcje do zbudowania tych urządzeń. Nauka daje nam wiele możliwości rozwoju i dla wielu osób staje się sposobem na życie. Osoby, które są zafascynowane daną dziedziną nauki tworzą swoją ścieżkę naukową. Podążają nią zdobywając kolejne informacje, ale także np. stopnie naukowe. Dziś bycie magistrem jakiejś nauki to właściwie nic nie znaczy. Nawet tytuł doktorski nie jest już marzeniem nie do spełnienia. Warto kształtować swoją ścieżkę naukową i dążyć do wyznaczonego celu, a przy okazji przyczyniać się do wpierania rozwoju nauki. Naszym celem powinno być bowiem usprawnienie naszej wciąż mimo wszystko kulawej rzeczywistości.

Nauczanie

Z nauką wiąże się zawód nauczyciela. Zajmuje się on nauczaniem innych osób czyli uczniów. Niestety w dzisiejszych czasach profesja ta nie cieszy się zbytnim uznaniem. Wpływa na to w szczególności sposób podejścia dzieci i młodzieży do nauki, a przede wszystkim do osób samych nauczycieli, którzy niejednokrotnie traktowani są jak wrogowie lub zło konieczne. Swego czasu głośna była sprawa chłopców, którzy szczuli i grozili swemu nauczycielowi, a nawet pozwolili sobie na założenie mu kosza ze śmieciami na głowę. Niestety takie przypadki nie są odosobnione, a wiele z nich nie ujrzy nawet światła dziennego. Oczywiście, nie jest to reguła i w wielu szkołach nauczyciele traktowani są z szacunkiem i respektem, czasem stają się dla swych uczniów prawdziwymi autorytetami. Takie przypadki rzadziej zdarzają się w zawodówkach i technikach, gdzie młodzieży nie zawsze zależy na zdobywaniu wiedzy, a jedynie popularnemu ?prześlizgiwaniu się? z klasy do klasy, z semestru na semestr. Szczególnie uciążliwi są również uczniowie gimnazjum

Nauka teoretyczna, a nauka praktyczna

Lip-12th-2010

Nauka teoretyczna, to nauka którą można wykonywać bez praktycznego zastosowania. Przykładem takiej nauki jest nauczanie w szkole podstawowej. W popularnie zwanej podstawówce dzieci uczą się o matematyce, biologii, geografii i innych dziedzinach nauki w sposób teoretyczny. W ten sposób poznają podstawy nauki, które potem pozwolą im wybrać dla siebie najlepszą drogę dla praktycznego rozwijania swoich zainteresowań. Nauka teoretyczna bardzo wielu ludziom kojarzy się z nudą, ponieważ głównie polega ona na zdobywaniu wiedzy za pomocą literatury. Tak jest w istocie, ale zdobywanie wiedzy w ten sposób też może być fascynujące. Weźmy na przykład literaturę. Historycy literatury poznają świat dawnych pisarzy tylko i wyłącznie na postawie zapisanych dokumentów, którymi są książki, czy pamiętniki. Taką prace można porównać do zawodu detektywa, który prowadzi śledztwo za pomocą kart zapisanych ksiąg. Szuka w nich dowodów za pomocą których składa swoje teorie w jedną spójną całość która czasem jest wielkim odkryciem.

Nauka praktyczna jest o wiele bardziej atrakcyjniejsza dla człowieka od teoretycznej. Dzieje się tak ponieważ praktyka zapewnia nam to, ze możemy dotknąć i doświadczyć na własnej skórze tego co jest w teorii. Czyli jeżeli ktoś zaprojektuje maszyną która potrafi wwiercić się w ziemię na głębokość trzystu metrów, to nauka praktyczna pozwoli zbudować taką maszynę i wykorzystać ja w pracach ziemnych. Na studiach bardzo często oprócz teorii prowadzone są zajęcia praktyczne w salach laboratoryjnych lub w terenie. Studenci geografii zdobywają wiedzę teoretyczną w murach uczelni, ale później wyjeżdżają na wiele wypraw w celu zaobserwowania tego wszystkiego na własne oczy. Od pewnego czasu w szkołach podstawowych nacisk również kładzie się na nauki praktyczne. Organizowane są często wycieczki. Do szkół przyjeżdżają naukowcy i przedstawiciele różnych dziedzin nauki po to aby zachęcić dzieci praktyczną stroną nauki do poświęcenia się dla dobra ludzkości co zaowocować może w przyszłości nowoczesnymi wynalazkami.

Jak zostać królikiem doświadczalnym?

Lut-10th-2010

Różne uczelnie i instytucje badawcze często szukają ludzi potrzebnych do badań. Można w takich akcjach brać udział jako badany z różnych pobudek. Czasami ideologicznie możemy się przysłużyć nauce, bywa też, że po prostu chcemy zobaczyć jak takie badania wyglądają. Bywa też, że powodem są pieniądze, ale w Polsce to nie jest częsty sposób motywacji. Studentom proponuje się za udział w badaniach punkty do ocen. Niezależnie od motywów udziału w badaniach, jeśli ma się na niego ochotę, to najłatwiej się po prostu na nie zgłosić przez strony internetowe. Najczęściej instytucje organizujące badania ogłaszają nabór na swojej stronie, czasami można się też zapisać do bazy chętnych do badań, wówczas na maila otrzymuje się informacje o każdych kolejnych badaniach, do których pasujemy profilem. Korzyści jakie osiągniemy mogą być różne. Możemy się przysłużyć nauce, ale też dowiedzieć się o sobie czegoś interesującego lub ważnego. Zwłaszcza jeśli bierzemy udział w badaniach psychologicznych lub medycznych. Pojęcie badania naukowe jest bardzo szerokie. Kryją się pod nim badania w ramach najróżniejszych dziedzin nauki i życia. Mogą to być, na przykład zakrojone na szeroką skalę badania socjologiczne, których wyniki mają prowadzić do cennych spostrzeżeń na temat zmian społecznych. Z drugiej strony mogą to być bardziej jednostkowe eksperymentalne badania psychologiczne. Także bardzo ważne badania z zakresu medycyny, pozwalające na skuteczną walkę z chorobami. Oczywiście mogą też być techniczne, nad wytrzymałością różnych materiałów. Właściwie każda dziedzina nauki prowadzi swoje badania, które ostatecznie, choć to idealistyczne podejście, mają prowadzić do poprawy jakości życia ludzi. Można polemizować z sensownością niektórych jednostkowych badań, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzięki badaniom naukowym, możemy na przykład, używać bezpiecznych środków transportu, nie przejmować się specjalnie wirusem grypy czy przeziębieniem, a także korzystać ze skutecznych mnemotechnik, ułatwiających zapamiętanie nowych słów.

Praca badacza

Sty-13th-2010

W badaniach można też brać udział z drugiej strony. Nie trzeba być badanym, można po prostu zostać badaczem, samodzielnie lub w grupie badawczej. Na niektórych kierunkach dzieje się to, gdy student pisze swoją pracę dyplomową, wówczas prowadzi jakieś większe lub mniejsze badania. Zwykle nie są one szczególnie odkrywcze, ale z pewnością są kształcące i dają pojęcie o tym, jak wygląda z bliska praca naukowca. Jeśli przy okazji takiej pracy dyplomowej poczuje się powołanie i postanowi zostać badaczem, nic nie stoi na przeszkodzie. Można kontynuować studia i zdobywać kolejne stopnie naukowa, a przede wszystkim prowadzić własne, już znacznie bardziej odkrywcze badania. Nie jest to najbardziej dochodowe zajęcie w kraju, ale jeśli się dojedzie do jakichś ważnych wniosków i odkryć, to może być niezwykle satysfakcjonujące. Wprawdzie wielkie odkrycia zdarzają się niezwykle rzadko, ale jednak. Nawet jeśli nie jest się Einsteinem, to można mieć małe sukcesy, które pozwolą zmieniać świat w swojej wąskiej dziedzinie. Wiele przydatnych programów badawczych ma miejsce na uczelniach medycznych i szpitalach uniwersyteckich. Najczęściej badania prowadzone przez uniwersytety i akademie medyczne dotyczą osób chorych. Wówczas nie prowadzi się rekrutacji jak w przypadku innych badań. Wtedy na ogół, pacjent, u którego zdiagnozuje się chorobę, której dotyczy prowadzony program badawczy, jest pytany o to, czy chciałby wziąć udział w programie. Wtedy w zamian za zgodę pacjent ma okazję na przykład skorzystać z eksperymentalnych metod leczenia lub nowych leków. Nie są to najbezpieczniejsze badania, ale często stanowią dla osób chorych ogromną szansę na skuteczną walkę z chorobą. Poza tym maja okazję za darmo otrzymywać terapie, za które jako przeciętni pacjenci, nieobjęci programem badawczym musieliby bardzo dużo zapłacić. Pacjent za udział w programie nie otrzymuje wynagrodzenia i nie może też mieć żadnych roszczeń, jeżeli nowatorska metoda lub lek okaże się nieskuteczna. Natomiast jest objęty szczególną troską personelu, który ma obowiązek informować go o ewentualnych skutkach ubocznych i efektach terapii.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.