Informatyka

Wrz-25th-2010

Informatyka to nauka techniczna, która od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nierozerwalnie związana z innymi dziedzinami wiedzy i bardzo zróżnicowana, wciąż przyciąga nie tylko młodych ludzi, którzy właśnie w informatyce upatrują szansy na znalezienie ciekawej, praktycznej i bardzo dochodowej pracy. Wielu studentów informatyki po głębszym poznaniu tej dziedziny stwierdza, że informatykę rozumieli do tej pory nieco inaczej. Wszystko to dlatego, że informatyka jako nauka mająca setki praktycznych zastosowań, wymaga umiejętności i wiedzy z najróżniejszych dziedzin, a także zajmuje się bardzo różnorodnymi zagadnieniami. Należy wspomnieć, że tworami informatyki są dwa nierozłączne elementy każdego stanowiska komputerowego: sprzęt i oprogramowanie, które jednak są przecież czymś zupełnie różnym.
Zgodnie z definicją informatyki, jej głównym polem zainteresowań jest informacja. Chodzi tu zarówno o kontekst gromadzenia, jak też przetwarzania informacji i to niekiedy nadzwyczaj złożonych. W ramach tej właśnie dziedziny wiedzy projektuje się, buduje i udoskonala oraz wprowadza na rynek systemy zarządzania informacjami. Wprawdzie większości z nas gry komputerowe nie kojarzą się z informacją jako taką, ale w gruncie rzeczy są tylko wizualnym odzwierciedleniem pewnych matematycznych modeli, a więc tego, co większość ludzi przeraża. Informacja może mieć więc różne formy, a zadaniem informatyki jest umożliwienie przetworzenia każdej z nich w formie dającej się opracować.
Informatyka jest dziedziną wiedzy, która zmienia nasze życie od strony praktycznej. Niektóre z działów informatyki tworzą rzeczywistość, którą a priori przyjmujemy za „normę”- webmastering, administracja sieciowa, programowanie czy grafika komputerowa. Wszystkie one jednak bazują na podstawach teoretycznych stworzonych przez matematykę, której częścią była początkowo cała informatyka, a także szeroko rozumianą informatykę teoretyczną, a więc technologię informacyjną, teorię informacji i inne.
Wiele źródeł w różny sposób dzieli informatykę na działy i gałęzie. Każdy z tych podziałów jest jednak swoistym artefaktem i nie daje pełnego obrazu rozległości tej dziedziny wiedzy, jednak dla celów porządkowych i praktycznych podziały te są cytowane także przez poważne źródła naukowe, choć często wyznaczenie wyraźnych granic pomiędzy nimi nie jest możliwe.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.