Dojrzałość szkolna

Lip-2nd-2012

Gotowość podjęcia przez dziecko obowiązków jakie czekają przed nim w szkole  obejmuje rozwój psychiczny jak również fizyczny, umysłowy, społeczny oraz uczuciowy. Wśród rodziców panuje wciąż nieprawdziwe przekonanie, że dzieci należy przygotowywać  do podjęcia obowiązków szkolnych  na rok przed pójściem do szkoły. Jest to o tyle nieprawdziwe, że przygotowywać dziecko do podjęcia nauki w szkole powinno rozpocząć się dużo wcześniej. Już w okresie przedszkolnym dzieci wykazują dużą podatność  na wpływy wychowania i środowiska. Już w tym okresie kształtują się cechy osobowości, które decydują w późniejszym czasie  o stosunku dziecka do ludzi i świata. Od rodziców zależy, czy wykształcą w dziecku wiarę we własne siły, samodzielność oraz umiejętność pracy w grupie. W jaki sposób można to zrobić?. Przede wszystkim nie lekceważyć dziecka czyli słuchać i odpowiadać  na pytania a także mobilizować dziecko do dalszych wypowiedzi zadając im dużo pytań stosownych do wieku dziecka. Im więcej dziecko ma do powiedzenia , tym więcej będzie ćwiczyło mowę, dzięki temu szybciej ją opanuje i wzbogaci w nowe słowa i formy. Nie należy dziecka również krytykować za popełniane błędy językowe czy gramatyczne. Jednocześnie należy z dzieckiem postępować konsekwentnie , zarówno łagodnie ale i stanowczo, nie zlecać dziecku zadań przerastających jego możliwości. Często bywa, że rodzice są znudzeni pytaniami i przestają na nie odpowiadać. A właśnie takie rozmowy dzieci z dorosłymi  rozwijają myślenie dziecka . Dzieci jeśli rodzice tylko o to zadbają bardzo wcześnie łapią kontakt z książką. Wiadomo, że początkowo  interesują je barwne ilustracje jednak z upływem czasu zaczynają również doceniać piękne słowo.   O tym czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki decyduje poziom rozwoju umysłowego, zasób wiadomości  ale nie należy też zapominać o stanie zdrowia i sprawności fizycznej. Nauka w szkole wymaga od dziecka dosyć dużego zaangażowania psychicznego. Od stopnia odporności psychicznej na różnego rodzaju trudności , które mogą zaistnieć w szkole , od umiejętności ich pokonywania  będzie zależeć wydajność nauki szkolnej. Zachowanie dziecka powinno odznaczać się rozwagą, samodzielnością, ufnym stosunkiem zarówno do dorosłego jak i rówieśnika ponieważ wpływa to na stosunek dziecka do szkoły i nauki w niej.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.