Transport

Lut-24th-2012

Jedną z cech nauk technicznych jest ich powszechność. Choć zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy, praktycznie przez cały czas stykamy się z produktami lub zjawiskami, będącymi wytworami nauk technicznych. Tak jest choćby w przypadku transportu- to prawdopodobnie najstarsza, a obecnie z pewnością najbardziej obok telekomunikacji rozpowszechniona nauka techniczna. Wprawdzie korzysta z jej dorobku każdy, jednak niewielu potrafi ją zdefiniować.
Jednym z wielu następstw wewnętrznego zróżnicowania dziedziny wiedzy jest złożoność jej podziałów na dalsze gałęzie. Tak samo jest w przypadku transportu. W zależności od przyjętego kryterium podziału, transport można podzielić na wiele nauk szczegółowych. Złożone jest także ustalenie funkcji transportu. O tak zwanych funkcjach pierwotnych wie każdy, jest to bowiem fizyczne przemieszczenie ludzi lub towarów pomiędzy wybranymi lokalizacjami. W praktyce jednak wiele uwagi poświęca się tak zwanym funkcjom wtórnym, czyli między innymi zabezpieczeniu szlaków transportowych czy odpowiedzialności. Każdy rodzaj transportu, z jakiego możemy korzystać, opiera się na konkretnych wytycznych opracowanych w drodze analizy naukowej. Nawet najmniejszy szczegół jest opracowywany na deskach kreślarskich czy w laboratoriach.
Transport jest nie tylko nauką starą, ale także o strategicznym znaczeniu. Jednocześnie jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia- tu wystarczy przypomnieć wybuch pewnego wulkanu, który na kilka tygodni sparaliżował ruch lotniczy nad większością Europy. Właśnie tego typu sytuacje są domeną transportu- jeśli nie możemy zapobiegać pewnym zjawiskom, w jaki sposób możemy uczynić nasz transport pewniejszym i bezpieczniejszym także w niesprzyjających warunkach. W to natomiast wlicza się nie tylko odpowiednie skonstruowanie samych środków transportu, ale także wdrożenie pewnych procedur bezpieczeństwa oraz przygotowanie infrastruktury. To pokazuje, jak bardzo powszechne rozumienie słowa „transport” odbiega od właściwej definicji transportu jako nauki.

Telekomunikacja

Lut-6th-2012

Telekomunikacja jest nauką techniczną odpowiedzialną za badanie możliwości transmisji wszelkiej informacji na odległość. Oczywiście dziś form telekomunikacji, a więc i działów tej nauki jest naprawdę wiele, jednak zasada działania urządzeń komunikacyjnych pozostaje ta sama. Podstawy telekomunikacji nie zmieniły się od dawna- projektuje się takie układy, które mają źródło informacji, pewien określony kanał transmisji oraz odbiornik. Zadaniem telekomunikacji jest także opracowywanie i udoskonalanie procesów, jakim informacja w czasie transmisji jest poddawana, a więc tworzenie, kodowanie, wzmacnianie, osłabianie, modyfikowanie, dekodowanie i odbiór.
Choć dziś telekomunikację kojarzymy raczej z nowoczesnymi środkami łączności, między innymi internetem i telefonią komórkową, początki tej nauki to już średniowiecze, gdzie dobierano odpowiednie gałęzie, z których tworzono ogniska służące komunikacji. Dziewiętnasty wiek, dał zupełnie nowe możliwości komunikacji, a XX wiek zaowocował prawdziwą eksplozją metod łączności. Zadaniem telekomunikacji jest opracowywanie nie tylko optymalnych szlaków transmisji informacji, ale także projektowanie urządzeń, które usprawniałyby procesy przesyłu jej między dwoma punktami oraz nadania i odbioru.
Telekomunikacja jako nauka odbiega nieco od naszego potocznego rozumienia tego słowa. Jest to bowiem nauka ścisła, mająca dokładnie określony obszar zainteresowań badawczych. Nie oznacza to jednak, że raz określone tezy są w telekomunikacji niezmienne. Przykładem może być choćby telewizja, która jest urzeczywistnieniem przekazu informacji optycznej za pomocą fal elektromagnetycznych. Odkąd nadano pierwszą audycję telewizyjną minęło prawie sto lat, a na naszych oczach zachodzą kolejne zmiany- już wkrótce zamiast zwykłego, analogowego sygnału, będziemy odbierali jakościowo lepszy sygnał cyfrowy. Taka zmiana, jak też wiele podobnych, możliwa jest właśnie dzięki istnieniu telekomunikacji jako nauki. Sama bowiem znajomość zasad fizyki, jakie można zastosować do przekazywania informacji to zbyt mało. Trzeba jeszcze opracować takie urządzenia telekomunikacyjne, które pozwolą na wykorzystanie takiego czy innego medium transmisyjnego. To właśnie obecnie jedno z głównych zadań telekomunikacji- nie odkrywanie nowych możliwości porozumiewania się, ale udoskonalanie rozwiązań, z których już korzystamy.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.