Inżynieria materiałowa

Sie-4th-2011

Na związki różnych nauk z inżynierią materiałową powołuje się wielu autorów, a i ja sobie na to pozwoliłem w różnych postach. Czas więc powiedzieć więcej także o samej inżynierii materiałowej. Obszar badań tej dyscypliny jest dość rozległy, natomiast problemy badawcze dość ściśle określone. Zadaniem inżynierii materiałowej jest badanie najróżniejszych substancji pod kątem ich właściwości fizycznych, chemicznych, elektrycznych, statycznych i innych, a następnie sugerowanie pól, na jakich dany materiał mógłby być eksploatowany lub dobieranie właściwych materiałów do przeprowadzenia zadanego procesu. To zadanie trudne, ponieważ wiele substancji, z jakich dziś korzystamy, wymyka się nawet powszechnym definicjom fizyki. Tak jest na przykład z ciekłymi kryształami, które stosujemy w wielu dziedzinach, ale o których wciąż nie wszystko wiemy. Znacznie bliższe są nam na przykład właściwości różnych typów stali czy porcelany. I choć dla laika poszczególne ich klasy mogą nie różnić się niemal wcale, dla praktycznych zastosowań dobór właściwego materiału jest kluczowy. Można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nagle zaczęto budować mosty z praktycznie dowolnych materiałów.
Inżynieria materiałowa jest jednak cały czas dziedziną bardzo rozległą, więc badania materiałowe dzieli się na kilka do kilkunastu typów, w zależności od przyjętego kryterium podziału. Najpopularniejszy, dzielący je według typów materiałów wyróżnia między innymi reologię, krystalografię, nanotechnologię i metalurgię. Celowo wymieniłem tu dwa przykłady- metalurgię, której początki toną w mrokach dziejów oraz nanotechnologię, która jest nadzieją przyszłości w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego. To wszystko dobitnie wskazuje, że inżynieria materiałowa jest nauką, która nigdy nie wyczerpie problemów naukowych. Każdy nowy materiał musi zostać gruntowanie przebadany, a na to trzeba lat, czasem i dziesięcioleci. Każdego zaś jego zastosowanie stanowi pole do odkryć nowych zastosowań, które od razu stają się polem doświadczeń inżynierii materiałowej i tak w koło.
Obecnie najsilniej rozwijającymi się działami inżynierii materiałowej jest właśnie wspomniana nanotechnologia oraz badanie struktury i możliwości surowców naturalnych.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.