Inżynieria chemiczna

Cze-27th-2011

Inżynieria chemiczna to jedna z nauk technicznych, które de facto nie istnieją. Jak to rozumieć? W praktyce zastosowanie znajduje nie „inżynieria chemiczna”, ale „technologia chemiczna” łącznie z „inżynierią procesową”. Dlaczego właśnie tak? Inżynieria chemiczna jest dziedziną wiedzy wyróżnioną jedynie ze względów praktycznych, natomiast w rzeczywistości każda reakcja chemiczna jest jedynie elementem pewnego ciągu technologicznego, który wymaga odpowiednich warunków. Ustaleniem ich zajmuje się właśnie inżynieria procesowa. W ten sposób zdefiniowana inżynieria chemiczna- również będę się posługiwał tą nazwą jako wygodniejszą- jest nauką odpowiedzialną za opracowywanie metod służących do przetworzenia surowców w użyteczny produkt. Tak naprawdę jednak kwestia terminologii wciąż pozostaje dość dowolna, nie zmienia to jednak postaci rzeczy, iż bez inżynierii chemicznej nie moglibyśmy kupić ani paliw, ani leków, ani tworzyw sztucznych, ani wielu innych artykułów.
Kluczem inżynierii chemicznej jest rozumienie procesu technologicznego jako pewnego ciągu, który można badać. W tym więc przypadku nie bada się zjawisk naturalnych, ale pewien proces, który został opracowany i wdrożony celowo przez naukę. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie usprawnień w procesie produkcji danego produktu oraz obniżanie kosztów przetwarzania i znajdowanie elementów, które najsilniej obniżają skuteczność procesu.
W krajach zachodnich inżynieria chemiczna jest jedną z najsilniej wspieranych dziedzin nauki, u nas natomiast cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem. Niemniej jednak, coraz to nowe odkrycia skłaniają i polskie instytuty badawcze do tego, aby wnikliwie przyglądać się procesom produkcyjnym w każdym dziale gospodarki. Jak nietrudno się domyślić, inżynieria chemiczna nie jest nauką samodzielną. Przede wszystkim prowadzenie jakichkolwiek badań na tym polu wymaga silnego wsparcia modeli matematycznych i specjalistycznych programów komputerowych, natomiast w zależności od charakteru badanego procesu konieczne jest także angażowanie naukowców zajmujących się innymi dziedzinami wiedzy, przy czym zgodnie z nazwą zawsze są to procesy chemiczne.

Elektrotechnika

Cze-2nd-2011

Elektrotechnika jest jedną z nielicznych nauk technicznych, które mają charakter stricte pomocniczy i bardzo często jedynie teoretyczny. Wprawdzie obszar zainteresowań elektrotechniki jest bardzo szeroki, ponieważ mieści się w nim całość zjawisk magnetycznych i elektrycznych, jednak w praktyce rolą elektrotechniki jest przede wszystkim przygotowywanie teoretycznych modeli wykorzystywanych później przez inne gałęzie wiedzy oraz przemysłu. Oczywiście takie postawienie sprawy nie wyjaśnia wszystkiego. W praktyce bowiem elektrotechnika ma bardzo różne oblicza. Jako nauka o tak szerokim spektrum zainteresowań, elektrotechnika zawsze dzielona jest na kolejne działy i branże, zajmujące się tylko pewnym określonym zjawiskiem. I tak wyróżnia się elektrostatykę, elektrodynamikę i magnetyzm oraz elektrodynamikę, elektronikę, teletechnikę, energoelektronikę i technikę światła, które następnie dzieli się na coraz bardziej specjalistyczne kierunki.
Ponieważ granice zainteresowań elektrotechniki są bardzo szerokie, natomiast nauka ta w zasadzie przygotowuje jedynie rozwiązania tymczasowe, modele teoretyczne i produkty pomocnicze dla innych gałęzi nauk, często traktuje się ją po macoszemu, jako przeżytek lub naukę zbędną. Tymczasem to właśnie dorobek elektrotechniki dał podwaliny do największego postępu w dziejach ludzkości, nawet jeśli wówczas jeszcze nie wyróżniano tej dziedziny wiedzy. Dziś także bez elektrotechniki nie udałoby się wiele osiągnąć. Korzystające z jej osiągnięć dziedziny wiedzy są zbyt wąsko specjalistyczne, aby operować tak dużą różnorodnością zjawisk i ich zastosowań, jak ma to miejsce w przypadku prac elektrotechników.
Gdzie więc możemy oglądać elektrotechnikę w działaniu? W praktycznie każdym układzie scalonym, systemach zabezpieczeń, miernictwie, telekomunikacji, w napędach elektrycznych. Wszystkie one są, pośrednio lub bezpośrednio, opracowywane w laboratoriach elektrotechnicznych.  Choć problemy poruszane przez elektrotechnikę mają raczej ogólny charakter, odpowiedzi na pytania w tym zakresie stanowią często klucz do dalszego rozwoju technologicznego.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.