Budownictwo

Maj-26th-2011

Budownictwo jest dziedziną wiedzy technicznej inną niż architektura. Oczywistą jest jednak rzeczą, iż obie te dyscypliny naukowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Można jednak w pewnym przybliżeniu powiedzieć, że architektura jest nauką o problemach szerszych niż budownictwo, które względem architektury pełnią swoistą funkcję wykonawczą. Dość trudno jest posługiwać się definicjami ścisłymi w przypadku nauk, których efekty działania widzimy na każdym kroku. A przecież zadania budownictwa są dość różnorodne, ponieważ jako nauka mająca praktyczne implikacje, musi się ono zajmować nie tylko wznoszeniem konstrukcji, ale w razie potrzeby także ich modyfikacją lub burzeniem, a także zagadnieniami związanymi na przykład z bezpieczeństwem na placu budowy.
Zasadniczy podział budownictwa przebiega wzdłuż linii wyznaczonej granicą lądu i wody, ponieważ budownictwo lądowe od wodnego różni się w sposób istotny. Najczęściej różnice te definiowane są przez dwa aspekty. Po pierwsze budownictwo wodne działa w środowisku odmiennym fizycznie od lądowego- właściwości statyczne i hydrodynamiczne wody istotnie modyfikują prawidła budownictwa. Po drugie, budownictwo lądowe to w olbrzymiej mierze budownictwo mieszkaniowe, podczas gdy budownictwo wodne zajmuje się praktycznie budowlami o charakterze użytkowym. Ta różnica jest dość istotna, ponieważ właśnie ona odpowiada za nałożenie pewnych norm estetycznych i funkcjonalnych powstających konstrukcji.
W zasadzie budownictwo odgrywa rolę podrzędną względem architektury oraz inżynierii lądowej, jednak nie można zapominać, że bez gałęzi wiedzy takich jak statyka czy inżynieria materiałowa budownictwo istnieć by nie mogło. Stąd też powszechne rozumienie pola zainteresowań budownictwa bardzo tę naukę zawęża. Potrzeba bardzo otwartego umysłu, aby zmierzyć się z największymi wyzwaniami współczesnego budownictwa- jak zbudować podniebne miasto? Jak wznieść platformy wiertnicze, aby zapewnić ich załodze maksymalne bezpieczeństwo? Problemy te są nowe, ale przecież pytania, jakie stawiają sobie budowniczowie nie zmieniają się od tysięcy lat- w jaki sposób z dostępnych materiałów, niskim kosztem, zbudować konstrukcje estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.