Studniówka – dawniej i dziś :)

Gru-30th-2010

Okres nauki, zwłaszcza w szkole średniej, to jeden z najsympatyczniejszych etapów naszego życia. Do takiego wniosku dochodzimy dopiero po wielu latach, kiedy potrafimy spojrzeć na to wszystko z perspektywy czasu. W okresie edukacji, traktujemy to, jako zło konieczne. Szkoła średnia, powolnymi krokami wprowadza nas w dorośle życie. Po jej zakończeniu, część podejmie pracę, a reszta będzie się jeszcze dalej kształciła. Przełomowym momentem w naszej edukacji, jest wyczekiwana przez wszystkich studniówka. To nasz pierwszy, prawdziwy bal i organizowany jest zazwyczaj z wielka pompą. Gorączkowo poszukujemy odpowiedniego stroju, wybieramy osobę, która będzie nam towarzyszyła podczas zabawy, ale i przy okazji uświadamiamy sobie, że tak niewiele pozostało nam do egzaminu dojrzałości. Studniówki organizowane są zazwyczaj w styczniu, lub na samym początku lutego, a od tego czasu niewiele pozostanie na naukę, aby dobrze zdać przyszłą maturę. Pierwszy, zatańczony przez nas polonez w życiu, będzie niezapomniany do końca życia.

Patrząc na własne dzieci i jednocześnie wspominając swoją szkolę, dostrzegamy ogromne różnice. Mogły pozostać te same budynki, te same klasy i nawet dzienniki niewiele się zmieniły, ale cala reszta przeszła ogromną metamorfozę. Zaletą dawnych szkól był to, że przez wiele lat dzieci mogły korzystać po sobie z podręczników; przechodziły one z ucznia na ucznia, albo podarowane, albo odsprzedane. Krążyły w obiegu tak długo, do póki wszystkie kartki nie łatały luzem. Nie było wtedy zerówki, a edukację rozpoczynało się od rysowania szlaczków w zeszytach. Trudno stwierdzić, czy dzieci były inne, czy nauczyciele byli inni, ale z pewnością znacznie łatwiej było utrzymać w karności czterdziestoosobową klasę. Dziecinne tornistry nie zarywały się pod ciężarem mnóstwa książek. Do jednego przedmiotu była jedna książka. Przychodzenie do szkoły z makijażem było nie do pomyślenia. Za najmniejszy jego ślad można było wylądować u dyrektora, a rodziców wzywano do szkoły. Można z pewnością stwierdzić, że w dawnych szkołach nie były widoczne różnice w zamożności rodziców, a od dzieci wymagało się jednakowych fartuszków, które od niedawna znowu powróciły do łask.

Uczelnia – Czas na wyprawkę!

Gru-27th-2010

Uczelnia jest to rozdaj placówki. Na uczelnie odbywają się głownie szkolenia i zajęcia dla studentów. Uczelnie dzielimy na dwie podstawowe grupy, czyli na uczelnie państwowe i prywatne. Te pierwsze maja zazwyczaj wyższy poziom oraz wymagania z kolei te drugie należy opłacać z własnej kieszeni. Uczelnie mogą proponować zjazdy w trybie dziennym lub zaocznym. Dzienny oznacza studiowania w całym tygodniu natomiast zaoczny tryb jest dobry dla ludzi pracujących, ponieważ zjazdy są, co dwa tygodnie i tylko w weekendy. Na obu typach uczelni należy zaliczać egzaminy, ponieważ to one stanowią podstawę wystawiania ocen. Na uczelniach obowiązuje system punktowy, czyli każda ocena ma swoje odpowiednik w punktach dopiero zaliczenie ich gwarantuje przejście na następny rok. Uczelnie zazwyczaj są dużymi budynkami, ponieważ muszą posiadać odpowiednią ilość miejsc dla swoich studentów, czyli sale wykładowe oraz aule, na których odbywają się wykłady. Wszystkie pomieszczenia powinny być dostosowane do potrzeb studentów.

Wyprawka jest to zestaw przedmiotów który jest niezbędny. Wyprawki bywają rożne i każda ma swój cel w tym wypadku jest nim zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty. Szkoła podstawowa jest zupełnie innym typem szkoły niż przedszkole ponieważ tutaj dziecko nie spędza większości czasu na zabawie tylko na tym żeby zdobywać coraz to nowsze wiadomości. Aby przychodziło mu to z łatwością powinien posiadać odpowiednie przedmioty do tego celu czyli przede wszystkim zeszyty po to aby moc notować w nich rożne wiadomości. Wszystkie rzeczy z wyprawki dziecko przechowuje i zabiera ze sobą w razie potrzeby do szkoły ponieważ jego dzień nauki podzielony jest na kilka przedmiotów co więcej jeśli ma akurat dany przedmiot to wtedy pakuje go do tornistra dzięki czemu łatwiej jest rzeczy przenieść z miejsca na miejsce. Plecak jest dość duży dlatego oprócz zeszyto i wyposażenia mieszczą się do niego również śniadania i buty na zmianę. Dziecka nie należy jednak zbytnio obciążać ponieważ może odbić się to na jego postawie.

Górnictwo

Gru-15th-2010

Na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale górnictwo jest właśnie tą nauką techniczną, jakiej zawdzięczamy obecny kształt świata. To właśnie nauka, a nie bezpośrednio polityka, kształtuje jego oblicze. A że z górnictwem zawsze związane były spore możliwości finansowe, jest to nauka ważna, ale jednocześnie bardzo delikatna. Zazwyczaj mówiąc o górnictwie mamy na myśli wydobycie węgla z kopalń podziemnych. To jednak tylko cząstka tego, czym się górnictwo zajmuje.
Zacznijmy od tego, że przed wydobyciem należy zasoby zlokalizować. Zasadniczo zajmuje się tym geodezja, ale to właśnie wiedza z zakresu górnictwa pozwala na pewniejsze ustalenie miąższości czy jakości złoża. Już więc na tym poziomie górnictwo wymaga również sporej wiedzy z zupełnie innej dziedziny, a na tym problemy bynajmniej się nie kończą. Po zlokalizowaniu zasobów trzeba do nich przecież dotrzeć i to właśnie górnictwo razem z inżynierią materiałową, statyką, informatyką i wieloma innymi naukami tworzą razem siłę, która pozwala projektować i przygotowywać maszyny: wiertła, koparki, windy do wyciągania urobku i całą masę innych. Tu jednak zauważyć warto, że pod tym względem węgiel, który u nas jest symbolem górnictwa, jest „prosty” do wydobycia. Wystarczy oddzielić węgiel od kamieni i posortować na różne gatunki. Niektóre jednak surowce, takie jak rudy metali, ropa naftowa czy paliwa jądrowe wymagają po wydobyciu także dalszej obróbki i tu także górnictwo ma sporo do zrobienia. Nie jest tak, że kopaliny wydobyte na powierzchnię stają się nagle domeną wyłącznie mechaniki czy inżynierii.
Teraz jeszcze jeden przykład na wiele zastosowań technologii górniczych. Wymagają ich bowiem takie prace jak budowa tuneli drogowych czy podziemnych magazynów. Bardzo istotnym działem górnictwa, o którym jednak często się zapomina, jest przygotowywanie zasad bezpieczeństwa pracy. Jest to jedna z nielicznych nauk, która aktywnie tworzy i modyfikuje własne zasady bezpieczeństwa w tak szerokim zakresie, a to wynika oczywiście z faktu, że górnictwo jest też jedną z najbardziej niebezpiecznych prac.

Indeks, obrona prac dyplomowych i magisterskich

Gru-2nd-2010

Indeks jest to rodzaj książeczki. Najprościej mówiąc przypomina on małą wersje książki lub dzienniczka, chociaż to drugie określenie jest bardziej trafne. Indeks jest przedmiotem, do którego wpisywane są oceny studenta. Indeksy zazwyczaj mają bardzo zbliżoną wersję, ponieważ prawione są w twardej okładce o zielonym kolorze. Indeksu student nie nosi ciągle przy sobie, ponieważ jest on zbędny tak naprawdę oceny są do niego wpisywane tylko w trakcie sesji jest

to dość trudne zajęcie dla wykładowcy, jaki dla studenta, ponieważ trzeba długo czekać na swoją kolej. Spowodowane jest to faktem ze wykładowcy mają wielu studentów i nie są w stanie szybciej pracować, jeśli nie zdążymy dokonać wpisu w określonym czasie wtedy musimy czekać na kolejny zjazd. Indeksy zazwyczaj maja swoje termin, czyli datę, której nie można przedłużyć, ponieważ wtedy płaci się karę pieniężną i to dość wysoka. Indeksy są dzienniczkiem, w którym zgaduje się zawsze zdjęcie oraz rodzaj uczelni następnie w wolne miejsca wpisuje się przedmioty i wykładowców pozostawiając miejsce na ocenę.

Obrona jest to zakończenie studiowania. Obrona zawsze jest pod koniec trzeciego lub piątego roku nauczania wszystko zależy od tego ilu letnie mamy studia. Obrona jest to rozdaj zadanie stawianego przed studentem, ponieważ w momencie, kiedy napisze on swoją prace to później musi ją jeszcze obronić, czyli odpowiadać na zadawane pytania. Obronę zawsze wytycza recenzent, ponieważ to on musi wszystko ustalić wcześniej. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi nasz recenzent oraz dwie obce osoby. Każda z tych osób zadaje pytania z pracy, ale nie tylko, ponieważ obecnie zadawane są również pytania z seminarium. Zadawane są one po to, aby sprawdzić czy student pisał pracę sam i jak zna problem swojej pracy. Na podstawie tych wypowiedzi są wystawiane oceny. Ocena nie jest jednak jednostkowa, ponieważ jest zbiorem oceny ze średniej oraz oceny z odpowiedzi na zadawane pytania. Do obrony trzeba się dobrze przygotować, czyli opracować i przestudiować swoją prace i dodatkowo opanować pytania, ponieważ większość znamy już wcześniej.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.