Dojrzałość szkolna

Lip-2nd-2012

Gotowość podjęcia przez dziecko obowiązków jakie czekają przed nim w szkole  obejmuje rozwój psychiczny jak również fizyczny, umysłowy, społeczny oraz uczuciowy. Wśród rodziców panuje wciąż nieprawdziwe przekonanie, że dzieci należy przygotowywać  do podjęcia obowiązków szkolnych  na rok przed pójściem do szkoły. Jest to o tyle nieprawdziwe, że przygotowywać dziecko do podjęcia nauki w szkole powinno rozpocząć się dużo wcześniej. Już w okresie przedszkolnym dzieci wykazują dużą podatność  na wpływy wychowania i środowiska. Już w tym okresie kształtują się cechy osobowości, które decydują w późniejszym czasie  o stosunku dziecka do ludzi i świata. Od rodziców zależy, czy wykształcą w dziecku wiarę we własne siły, samodzielność oraz umiejętność pracy w grupie. W jaki sposób można to zrobić?. Przede wszystkim nie lekceważyć dziecka czyli słuchać i odpowiadać  na pytania a także mobilizować dziecko do dalszych wypowiedzi zadając im dużo pytań stosownych do wieku dziecka. Im więcej dziecko ma do powiedzenia , tym więcej będzie ćwiczyło mowę, dzięki temu szybciej ją opanuje i wzbogaci w nowe słowa i formy. Nie należy dziecka również krytykować za popełniane błędy językowe czy gramatyczne. Jednocześnie należy z dzieckiem postępować konsekwentnie , zarówno łagodnie ale i stanowczo, nie zlecać dziecku zadań przerastających jego możliwości. Często bywa, że rodzice są znudzeni pytaniami i przestają na nie odpowiadać. A właśnie takie rozmowy dzieci z dorosłymi  rozwijają myślenie dziecka . Dzieci jeśli rodzice tylko o to zadbają bardzo wcześnie łapią kontakt z książką. Wiadomo, że początkowo  interesują je barwne ilustracje jednak z upływem czasu zaczynają również doceniać piękne słowo.   O tym czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki decyduje poziom rozwoju umysłowego, zasób wiadomości  ale nie należy też zapominać o stanie zdrowia i sprawności fizycznej. Nauka w szkole wymaga od dziecka dosyć dużego zaangażowania psychicznego. Od stopnia odporności psychicznej na różnego rodzaju trudności , które mogą zaistnieć w szkole , od umiejętności ich pokonywania  będzie zależeć wydajność nauki szkolnej. Zachowanie dziecka powinno odznaczać się rozwagą, samodzielnością, ufnym stosunkiem zarówno do dorosłego jak i rówieśnika ponieważ wpływa to na stosunek dziecka do szkoły i nauki w niej.

Metalurgia

Mar-3rd-2012

Metalurgia jest nauką o korzeniach prehistorycznych, a mimo to wciąż pełniącą niezwykle istotną funkcję w codziennym życiu. Choć z reguły nie korzystamy z dorobku metalurgii w sposób bezpośredni, bez tej nauki nie istniałyby ani mosty, ani zbrojenia budynków, ani nawet sztućce czy klucze do drzwi.
Dziś, podobnie jak kilkanaście tysięcy lat temu, metalurgia zajmuje się między innymi procesem odzyskiwania metali z rud kopalnych. Jest to jednak tylko wąski odsetek zainteresowań metalurgów. Dziś podstawowymi problemami, z jakimi mierzy się ta nauka jest metodologia i technologia przetwarzania metali w ostateczne produkty cechujące się określonymi własnościami. Ta historyczna, „ekstrakcyjna” część metalurgii może być utożsamiana z hutnictwem, natomiast druga ma wiele wspólnego z inżynierią materiałową tam gdzie ta ostatnia dotyczy metali. Tu nauką odpowiedzialną za badanie właściwości metali i ich stopów jest metaloznawstwo, będące połączeniem metalurgii i inżynierii materiałowej.
Aby uświadomić sobie, jak wielkie znaczenie ma metalurgia, dość powiedzieć, że to właśnie ta nauka odpowiedzialna jest za sformułowanie zasad takich procesów jak toczenie, walcowanie na zimno, obróbka skrawaniem, spawanie, lutowanie, wyciąganie drutu czy odlewanie. A teraz gdybyśmy przyjrzeli się przedmiotom, które nas otaczają, znajdziemy wszystkie te techniki w ich praktycznych zastosowaniach. Wbrew pozorom jednak, wraz z upływem czasu rola metalurgii nie maleje. Potrafimy tworzyć coraz to nowe stopy i wymagają one wnikliwego badania pod kątem możliwych zastosowań, a często też metalurgia angażuje się w rozwiązywanie odwrotnych problemów konstrukcyjnych: wiemy, co chcemy zbudować, jak ma wyglądać maszyna czy budynek, nie wiemy natomiast, w jaki sposób wykonać jego metalowe elementy czy z jakiego surowca. Z odpowiedzią przychodzą wówczas nie tylko setki, ale i tysiące lat doświadczeń z najróżniejszymi kombinacjami metali. Na sam koniec warto dodać, że jednym z najważniejszych osiągnięć metalurgii jest określenie metod otrzymywania czystej miedzi, a następnie przewodów miedzianych i obwodów, dzięki którym w ogóle możliwym stało się przeczytanie tego artykułu- miedź pozostaje wciąż głównym materiałem do budowy sieci elektrycznych wielu typów.

Transport

Lut-24th-2012

Jedną z cech nauk technicznych jest ich powszechność. Choć zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy, praktycznie przez cały czas stykamy się z produktami lub zjawiskami, będącymi wytworami nauk technicznych. Tak jest choćby w przypadku transportu- to prawdopodobnie najstarsza, a obecnie z pewnością najbardziej obok telekomunikacji rozpowszechniona nauka techniczna. Wprawdzie korzysta z jej dorobku każdy, jednak niewielu potrafi ją zdefiniować.
Jednym z wielu następstw wewnętrznego zróżnicowania dziedziny wiedzy jest złożoność jej podziałów na dalsze gałęzie. Tak samo jest w przypadku transportu. W zależności od przyjętego kryterium podziału, transport można podzielić na wiele nauk szczegółowych. Złożone jest także ustalenie funkcji transportu. O tak zwanych funkcjach pierwotnych wie każdy, jest to bowiem fizyczne przemieszczenie ludzi lub towarów pomiędzy wybranymi lokalizacjami. W praktyce jednak wiele uwagi poświęca się tak zwanym funkcjom wtórnym, czyli między innymi zabezpieczeniu szlaków transportowych czy odpowiedzialności. Każdy rodzaj transportu, z jakiego możemy korzystać, opiera się na konkretnych wytycznych opracowanych w drodze analizy naukowej. Nawet najmniejszy szczegół jest opracowywany na deskach kreślarskich czy w laboratoriach.
Transport jest nie tylko nauką starą, ale także o strategicznym znaczeniu. Jednocześnie jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia- tu wystarczy przypomnieć wybuch pewnego wulkanu, który na kilka tygodni sparaliżował ruch lotniczy nad większością Europy. Właśnie tego typu sytuacje są domeną transportu- jeśli nie możemy zapobiegać pewnym zjawiskom, w jaki sposób możemy uczynić nasz transport pewniejszym i bezpieczniejszym także w niesprzyjających warunkach. W to natomiast wlicza się nie tylko odpowiednie skonstruowanie samych środków transportu, ale także wdrożenie pewnych procedur bezpieczeństwa oraz przygotowanie infrastruktury. To pokazuje, jak bardzo powszechne rozumienie słowa „transport” odbiega od właściwej definicji transportu jako nauki.

Telekomunikacja

Lut-6th-2012

Telekomunikacja jest nauką techniczną odpowiedzialną za badanie możliwości transmisji wszelkiej informacji na odległość. Oczywiście dziś form telekomunikacji, a więc i działów tej nauki jest naprawdę wiele, jednak zasada działania urządzeń komunikacyjnych pozostaje ta sama. Podstawy telekomunikacji nie zmieniły się od dawna- projektuje się takie układy, które mają źródło informacji, pewien określony kanał transmisji oraz odbiornik. Zadaniem telekomunikacji jest także opracowywanie i udoskonalanie procesów, jakim informacja w czasie transmisji jest poddawana, a więc tworzenie, kodowanie, wzmacnianie, osłabianie, modyfikowanie, dekodowanie i odbiór.
Choć dziś telekomunikację kojarzymy raczej z nowoczesnymi środkami łączności, między innymi internetem i telefonią komórkową, początki tej nauki to już średniowiecze, gdzie dobierano odpowiednie gałęzie, z których tworzono ogniska służące komunikacji. Dziewiętnasty wiek, dał zupełnie nowe możliwości komunikacji, a XX wiek zaowocował prawdziwą eksplozją metod łączności. Zadaniem telekomunikacji jest opracowywanie nie tylko optymalnych szlaków transmisji informacji, ale także projektowanie urządzeń, które usprawniałyby procesy przesyłu jej między dwoma punktami oraz nadania i odbioru.
Telekomunikacja jako nauka odbiega nieco od naszego potocznego rozumienia tego słowa. Jest to bowiem nauka ścisła, mająca dokładnie określony obszar zainteresowań badawczych. Nie oznacza to jednak, że raz określone tezy są w telekomunikacji niezmienne. Przykładem może być choćby telewizja, która jest urzeczywistnieniem przekazu informacji optycznej za pomocą fal elektromagnetycznych. Odkąd nadano pierwszą audycję telewizyjną minęło prawie sto lat, a na naszych oczach zachodzą kolejne zmiany- już wkrótce zamiast zwykłego, analogowego sygnału, będziemy odbierali jakościowo lepszy sygnał cyfrowy. Taka zmiana, jak też wiele podobnych, możliwa jest właśnie dzięki istnieniu telekomunikacji jako nauki. Sama bowiem znajomość zasad fizyki, jakie można zastosować do przekazywania informacji to zbyt mało. Trzeba jeszcze opracować takie urządzenia telekomunikacyjne, które pozwolą na wykorzystanie takiego czy innego medium transmisyjnego. To właśnie obecnie jedno z głównych zadań telekomunikacji- nie odkrywanie nowych możliwości porozumiewania się, ale udoskonalanie rozwiązań, z których już korzystamy.

Inżynieria mechaniczna

Lis-18th-2011

Inżynieria mechaniczna, zwana także mechaniką, jest starą dziedziną nauk technicznych, której domeną są wszelkie maszyny i urządzenia, przy czym nie uwzględnia się tu maszyn elektrycznych, elektronicznych oraz matematycznych. Oczywiście tego typu wyjątki są raczej formalnością, ponieważ praktycznie każda dziedzina życia wymaga zastosowania pewnych rozwiązań mechanicznych, choćby w połączeniu z maszynami elektronicznymi czy energetycznymi. Tu siłą rzeczy poszczególne grupy specjalistów muszą ze sobą ściśle współpracować i granice pomiędzy dziedzinami wiedzy ulegają pewnemu zatarciu.
Poszczególne działy czy gałęzie, na które dzieli się inżynierię mechaniczną, mają bardzo różne zastosowanie. Począwszy od rysunku technicznego, którego znajomość jest podstawową zdolnością każdego adepta mechaniki, przez teorię maszyn i maszynoznawstwo, aż po konstruowanie i eksploatację maszyn są to nauki wymagające precyzji i rozległej wiedzy. Oczywiście ilość gałęzi, na jakie dzieli się mechanikę jest dość płynna i zależy od celu, jaki stawia sobie autor opracowania.
Choć żyjemy w świecie coraz silniej zdominowanym przez urządzenia elektroniczne, mechanika bynajmniej nie poszła w odstawkę. Bardzo często korzystamy z urządzeń i maszyn, które są w zasadzie prostymi mechanizmami, ale wyposażonymi w mniej lub bardziej skomplikowane systemy kontroli elektronicznej- tak jest w przypadku ekspresu do kawy i samolotu. Mechanika działania wszystkich mechanizmów jest podobna, jednak często wdrożenie ich w ramach konkretnego rozwiązania wymaga połączenia wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej oraz innych nauk.
Ogólnie rzecz biorąc, inżynieria mechaniczna jest nauką, która dostarcza pomysłów, projektów, prototypów oraz funkcjonalnych serii maszyn i urządzeń. W szczególnych przypadkach można podać konkretną dziedzinę inżynierii mechanicznej, której domeną będzie dany typ mechanizmów. Tak jest w przypadku mechaniki precyzyjnej, tak jest w przypadku inżynierii maszyn rolniczych. Wszystkie one jednak wymagają znajomości podstaw teoretycznych. Szczególnymi działami mechaniki jest inżynieria wytrzymałości materiałów czy materiałoznawstwo, których dorobek jest wykorzystywany także szeroko poza samą mechaniką.

Inżynieria środowiska

Paź-2nd-2011

Inżynieria środowiska jest jedną z tych nauk technicznych, które w dwudziestym pierwszym wieku będą miały największe znaczenie. Już teraz jej rola jest pokaźna, ponieważ to właśnie ta nauka, o bardzo głębokich korzeniach, odpowiada za przygotowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych, które pozwolą w sposób rozsądny gospodarować zasobami Ziemi i przy tym zachować równowagę naturalnych ekosystemów. Dlaczego napisałem, że nauka ta ma głębokie korzenie? Otóż jednym z zainteresowań inżynierów środowiska są na przykład prace melioracyjne, które przecież prowadzi się od tysięcy lat, choć nie zawsze przy tym dbano (i dziś nie zawsze taką uwagę się przykłada) o zachowanie naturalnego stanu środowiska przyrodniczego.
Jednak melioracje, których zastosowań upatrujemy głównie w rolnictwie, nie są jedynym przedmiotem badań inżynierii środowiska. Zaliczają się do nich także metody unieszkodliwiania odpadów, w tym ścieków, a także odpadów szczególnie niebezpiecznych, a także klimatyzacja czy zaopatrzenie w wodę. Znaczenie inżynierii środowiska jest więc olbrzymie, ponieważ zajmuje się ona problemami bardzo bliskimi i w bezpośredni sposób wpływającymi na bezpieczeństwo i jakość życia.
Jako nauka akademicka, inżynieria środowiska jest dziedziną bardzo wymagającą, ponieważ z jednej strony jest to kierunek techniczny, natomiast z drugiej, wymaga doskonałej znajomości wybranych zagadnień leżących w kręgu zainteresowań biologii, geografii czy ochrony środowiska. Umiejętne połączenie wiedzy z tych dziedzin łatwe nie jest, zwłaszcza że to właśnie inżynieria środowiskowa jest odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań kompromisowych, które pozwolą na szybki rozwój gospodarczy, społeczny i ekonomiczny, a jednocześnie dadzą nadzieję na zachowanie równowagi w systemach przyrodniczych. Stąd też adepci inżynierii środowiska często muszą borykać się także z problemami natury socjologicznej, choć to już teoretycznie nie leży w kręgu ich zainteresowań naukowych. Stąd też inżynierię środowiska uważa się za jedną z bardziej złożonych i interdyscyplinarnych gałęzi nauki u progu XXI tysiąclecia, a jednocześnie naukę, bez której nie sposób sobie wyobrazić dalszy rozwój cywilizacyjny.

Inżynieria materiałowa

Sie-4th-2011

Na związki różnych nauk z inżynierią materiałową powołuje się wielu autorów, a i ja sobie na to pozwoliłem w różnych postach. Czas więc powiedzieć więcej także o samej inżynierii materiałowej. Obszar badań tej dyscypliny jest dość rozległy, natomiast problemy badawcze dość ściśle określone. Zadaniem inżynierii materiałowej jest badanie najróżniejszych substancji pod kątem ich właściwości fizycznych, chemicznych, elektrycznych, statycznych i innych, a następnie sugerowanie pól, na jakich dany materiał mógłby być eksploatowany lub dobieranie właściwych materiałów do przeprowadzenia zadanego procesu. To zadanie trudne, ponieważ wiele substancji, z jakich dziś korzystamy, wymyka się nawet powszechnym definicjom fizyki. Tak jest na przykład z ciekłymi kryształami, które stosujemy w wielu dziedzinach, ale o których wciąż nie wszystko wiemy. Znacznie bliższe są nam na przykład właściwości różnych typów stali czy porcelany. I choć dla laika poszczególne ich klasy mogą nie różnić się niemal wcale, dla praktycznych zastosowań dobór właściwego materiału jest kluczowy. Można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nagle zaczęto budować mosty z praktycznie dowolnych materiałów.
Inżynieria materiałowa jest jednak cały czas dziedziną bardzo rozległą, więc badania materiałowe dzieli się na kilka do kilkunastu typów, w zależności od przyjętego kryterium podziału. Najpopularniejszy, dzielący je według typów materiałów wyróżnia między innymi reologię, krystalografię, nanotechnologię i metalurgię. Celowo wymieniłem tu dwa przykłady- metalurgię, której początki toną w mrokach dziejów oraz nanotechnologię, która jest nadzieją przyszłości w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego. To wszystko dobitnie wskazuje, że inżynieria materiałowa jest nauką, która nigdy nie wyczerpie problemów naukowych. Każdy nowy materiał musi zostać gruntowanie przebadany, a na to trzeba lat, czasem i dziesięcioleci. Każdego zaś jego zastosowanie stanowi pole do odkryć nowych zastosowań, które od razu stają się polem doświadczeń inżynierii materiałowej i tak w koło.
Obecnie najsilniej rozwijającymi się działami inżynierii materiałowej jest właśnie wspomniana nanotechnologia oraz badanie struktury i możliwości surowców naturalnych.

Inżynieria chemiczna

Cze-27th-2011

Inżynieria chemiczna to jedna z nauk technicznych, które de facto nie istnieją. Jak to rozumieć? W praktyce zastosowanie znajduje nie „inżynieria chemiczna”, ale „technologia chemiczna” łącznie z „inżynierią procesową”. Dlaczego właśnie tak? Inżynieria chemiczna jest dziedziną wiedzy wyróżnioną jedynie ze względów praktycznych, natomiast w rzeczywistości każda reakcja chemiczna jest jedynie elementem pewnego ciągu technologicznego, który wymaga odpowiednich warunków. Ustaleniem ich zajmuje się właśnie inżynieria procesowa. W ten sposób zdefiniowana inżynieria chemiczna- również będę się posługiwał tą nazwą jako wygodniejszą- jest nauką odpowiedzialną za opracowywanie metod służących do przetworzenia surowców w użyteczny produkt. Tak naprawdę jednak kwestia terminologii wciąż pozostaje dość dowolna, nie zmienia to jednak postaci rzeczy, iż bez inżynierii chemicznej nie moglibyśmy kupić ani paliw, ani leków, ani tworzyw sztucznych, ani wielu innych artykułów.
Kluczem inżynierii chemicznej jest rozumienie procesu technologicznego jako pewnego ciągu, który można badać. W tym więc przypadku nie bada się zjawisk naturalnych, ale pewien proces, który został opracowany i wdrożony celowo przez naukę. Dzięki temu możliwe jest wprowadzanie usprawnień w procesie produkcji danego produktu oraz obniżanie kosztów przetwarzania i znajdowanie elementów, które najsilniej obniżają skuteczność procesu.
W krajach zachodnich inżynieria chemiczna jest jedną z najsilniej wspieranych dziedzin nauki, u nas natomiast cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem. Niemniej jednak, coraz to nowe odkrycia skłaniają i polskie instytuty badawcze do tego, aby wnikliwie przyglądać się procesom produkcyjnym w każdym dziale gospodarki. Jak nietrudno się domyślić, inżynieria chemiczna nie jest nauką samodzielną. Przede wszystkim prowadzenie jakichkolwiek badań na tym polu wymaga silnego wsparcia modeli matematycznych i specjalistycznych programów komputerowych, natomiast w zależności od charakteru badanego procesu konieczne jest także angażowanie naukowców zajmujących się innymi dziedzinami wiedzy, przy czym zgodnie z nazwą zawsze są to procesy chemiczne.

Elektrotechnika

Cze-2nd-2011

Elektrotechnika jest jedną z nielicznych nauk technicznych, które mają charakter stricte pomocniczy i bardzo często jedynie teoretyczny. Wprawdzie obszar zainteresowań elektrotechniki jest bardzo szeroki, ponieważ mieści się w nim całość zjawisk magnetycznych i elektrycznych, jednak w praktyce rolą elektrotechniki jest przede wszystkim przygotowywanie teoretycznych modeli wykorzystywanych później przez inne gałęzie wiedzy oraz przemysłu. Oczywiście takie postawienie sprawy nie wyjaśnia wszystkiego. W praktyce bowiem elektrotechnika ma bardzo różne oblicza. Jako nauka o tak szerokim spektrum zainteresowań, elektrotechnika zawsze dzielona jest na kolejne działy i branże, zajmujące się tylko pewnym określonym zjawiskiem. I tak wyróżnia się elektrostatykę, elektrodynamikę i magnetyzm oraz elektrodynamikę, elektronikę, teletechnikę, energoelektronikę i technikę światła, które następnie dzieli się na coraz bardziej specjalistyczne kierunki.
Ponieważ granice zainteresowań elektrotechniki są bardzo szerokie, natomiast nauka ta w zasadzie przygotowuje jedynie rozwiązania tymczasowe, modele teoretyczne i produkty pomocnicze dla innych gałęzi nauk, często traktuje się ją po macoszemu, jako przeżytek lub naukę zbędną. Tymczasem to właśnie dorobek elektrotechniki dał podwaliny do największego postępu w dziejach ludzkości, nawet jeśli wówczas jeszcze nie wyróżniano tej dziedziny wiedzy. Dziś także bez elektrotechniki nie udałoby się wiele osiągnąć. Korzystające z jej osiągnięć dziedziny wiedzy są zbyt wąsko specjalistyczne, aby operować tak dużą różnorodnością zjawisk i ich zastosowań, jak ma to miejsce w przypadku prac elektrotechników.
Gdzie więc możemy oglądać elektrotechnikę w działaniu? W praktycznie każdym układzie scalonym, systemach zabezpieczeń, miernictwie, telekomunikacji, w napędach elektrycznych. Wszystkie one są, pośrednio lub bezpośrednio, opracowywane w laboratoriach elektrotechnicznych.  Choć problemy poruszane przez elektrotechnikę mają raczej ogólny charakter, odpowiedzi na pytania w tym zakresie stanowią często klucz do dalszego rozwoju technologicznego.

Budownictwo

Maj-26th-2011

Budownictwo jest dziedziną wiedzy technicznej inną niż architektura. Oczywistą jest jednak rzeczą, iż obie te dyscypliny naukowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Można jednak w pewnym przybliżeniu powiedzieć, że architektura jest nauką o problemach szerszych niż budownictwo, które względem architektury pełnią swoistą funkcję wykonawczą. Dość trudno jest posługiwać się definicjami ścisłymi w przypadku nauk, których efekty działania widzimy na każdym kroku. A przecież zadania budownictwa są dość różnorodne, ponieważ jako nauka mająca praktyczne implikacje, musi się ono zajmować nie tylko wznoszeniem konstrukcji, ale w razie potrzeby także ich modyfikacją lub burzeniem, a także zagadnieniami związanymi na przykład z bezpieczeństwem na placu budowy.
Zasadniczy podział budownictwa przebiega wzdłuż linii wyznaczonej granicą lądu i wody, ponieważ budownictwo lądowe od wodnego różni się w sposób istotny. Najczęściej różnice te definiowane są przez dwa aspekty. Po pierwsze budownictwo wodne działa w środowisku odmiennym fizycznie od lądowego- właściwości statyczne i hydrodynamiczne wody istotnie modyfikują prawidła budownictwa. Po drugie, budownictwo lądowe to w olbrzymiej mierze budownictwo mieszkaniowe, podczas gdy budownictwo wodne zajmuje się praktycznie budowlami o charakterze użytkowym. Ta różnica jest dość istotna, ponieważ właśnie ona odpowiada za nałożenie pewnych norm estetycznych i funkcjonalnych powstających konstrukcji.
W zasadzie budownictwo odgrywa rolę podrzędną względem architektury oraz inżynierii lądowej, jednak nie można zapominać, że bez gałęzi wiedzy takich jak statyka czy inżynieria materiałowa budownictwo istnieć by nie mogło. Stąd też powszechne rozumienie pola zainteresowań budownictwa bardzo tę naukę zawęża. Potrzeba bardzo otwartego umysłu, aby zmierzyć się z największymi wyzwaniami współczesnego budownictwa- jak zbudować podniebne miasto? Jak wznieść platformy wiertnicze, aby zapewnić ich załodze maksymalne bezpieczeństwo? Problemy te są nowe, ale przecież pytania, jakie stawiają sobie budowniczowie nie zmieniają się od tysięcy lat- w jaki sposób z dostępnych materiałów, niskim kosztem, zbudować konstrukcje estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne.

Uczelnie publiczne

Właśnie zdaliśmy maturę. Jeszcze nie mamy wyników, ale pewnie mamy jakieś pomysły, co chcielibyśmy robić później. Najprawdopodobniej studiować. Pierwszym miejsce o jakim myślimy są zapewne uczelnie publiczne. Najlepiej te z renomą, mieszczące się w dużych miastach. Do wyboru jest ich zwykle po kilka, zależnie od profilu działalności, zainteresowań i własnych możliwości. To, jak dobra jest uczelnia państwowa, na której chcielibyśmy podjąć studia najłatwiej sprawdzić w rankingach, które są publikowane co roku. Zresztą nie jest to jeden ranking, a co najmniej kilka, robionych przez same uczelnie, niezależne organizacje, a także Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zanim zdecydujemy się zaufać którejś klasyfikacji, dobrze jest sprawdzić, jaka instytucja ją zrobiła. Poza tym dobrze pamiętać o tym, by nie skupiać się na uczelni jako całości, ale też sprawdzić jak prezentuje się dany kierunek, na który chcielibyśmy się wybrać. W tej materii też tworzone są rankingi, ale tu najlepiej zaufać byłym i obecnym studentom, którzy najlepiej znają realia panujące na danym kierunku. Istnieje również alternatywa od uczelni wyższych - są nimi zawodowe szkoły policealne.